מחלקת המדינה של הממשל האמריקאי פרסמה לאחרונה את הדו"ח השנתי לאסטרטגיית פיקוח בינ"ל על סמים (International Narcotics Control Strategy Report, או בקיצור INCSR).

הדו"ח סוקר כיצד מתמודדות מדינות שונות בעולם עם איום נגע הסמים וסחר בסמים, וכיצד מתמודדות המדינות עם פשיעה הקשורה בסחר בסמים, כגון הלבנת הון ומימון טרור. הדו"ח מתפרסם מידי שנה בשני כרכים - הראשון מתמקד בנושא הסמים עצמם - גידול, ייצור וסחר, ואילו הכרך השני, מתמקד כולו בנושא הלבנת הון ופשיעה כלכלית.

הכרך השני, העוסק במניעת הלבנת הון ומימון טרור, בוחן מידי שנה את התקדמותן של מדינות השונות בעולם בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור. מדי שנה נבדקת כל מדינה בנושא אכיפה, חקיקה, דיווחים ומאבק בטרור, והדו"ח מפרט אילו צעדים ננקטו בכל מדינה בנושא ומהם הצעדים העתידיים.

כמו כן, הדו"ח מדגיש מספר נושאים רוחביים הנמנים עם האתגרים העיקריים למניעת הלבנת הון שמקורה בסחר בסמים באזורים גיאוגרפיים שונים ברחבי העולם: 

הגידול המהיר בפלטפורמות תשלומים סלולריים, בעיקר באפריקה ובדרום אסיה, והחשש לניצולן ע"י ארגוני פשיעה וטרור, לאור הקשיים בשקיפות פיננסית אופטימלית בפלטפורמות אלה. 

חוסר בשקיפות מידע מזהה של נהנים סופיים: נושא זה מהווה חשש מיוחד לאור היותן של חברות קש כלי מרכזי להלבנת הון ועקיפת משטרי סנקציות, שבו עושים שימוש  סוחרי סמים, ארגוני פשע מאורגנים, אנשי ציבור מושחתים ומשטרים דיקטטוריים. עם זאת, מודגש כי מדינות רבות פעלו השנה להגברת השקיפות בתחום זו, כמו למשל קפריסין, שהפיצה הנחייה למוסדות פיננסיים המורה להם להימנע מעשיית עסקים עם חברות קש, ואימצה חוקים חדשים הנוגעים למאגרי מידע מרכזיים של נהנים סופים. כמו כן, במאי 2018 נכנסה לתוקף בארה"ב הוראה חדשה של משרד האוצר האמריקאי, אשר דורשת מכלל הישויות המפוקחות בארה"ב לזהות ולאמת את זהותם של נהנים סופיים בישויות משפטיות. 

שילוב מטבעות וירטואליים במסגרת העברות כספים חוצות גבולות, והאתגרים הגלומים בכך בהיבט המשפטי ובהיבטי האכיפה. למרות שעדיין קיימת חוסר אחידות בתגובת הרגולטורים לשימוש במטבעות וירטואליים ובהחלת פיקוח בתחום זה, השנה חלה עלייה במאמצי ההסדרה של התחום ברחבי העולם. כך, למשל, מקסיקו וסין החילו השנה משטר פיקוח למניעת הלבנת הון על סוחרים ונותני שירותים במטבעות וירטואליים. גם הודו בוחנת חלופות שונות עבור משטר הרגולטורי הרצוי להסדרת התחום, הגם שמטבעות אלה עדיין אינם חוקיים בתחומה.  

נושא נוסף שמחלקת המדינה האמריקאית מזהירה מפניו הוא תכניות הנהוגות במדינות רבות למתן אזרחות תמורת השקעה (economic citizenship programs). רשויות אכיפת החוק בארה"ב מביעות דאגה מהתרחבותן של תכניות אלה במדינות רבות, לאור החשיפה שלהן להלבנת הון, וקוראות למדינות המפעילות אותן להחיל עליהן ניטור ופיקוח הדוקים, כדי למנוע את ניצולן ע"י סוחרי סמים ועבריינים נוספים.  

פורסם 08-04-2019