המשרד לפיקוח על נכסים זרים במשרד האוצר האמריקאי (OFAC) הודיע לאחרונה (27.03.19) כי חתם על הסדר עם החברה האמריקאית Stanley Black & Decker, Inc, ועם חברת הבת הסינית שלה  Jiangsu Guoqiang Tools Co., Ltd (GQ), שבמסגרתו תשלם החברה כ-1.86 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן.  

עפ"י ממצאי OFAC, בין השנים 2014-2013 ייצאה GQ או ניסתה לייצא לאיראן 23 משלומים של ציוד למשק האנרגיה וחלקי חילוף, בהיקף כולל של כ-3.2 מיליון דולר. הציוד נשלח לאיראן ישירות או דרך מדינה שלישית, תוך ידיעה שאיראן היא היעד הסופי של המשלוח. ההנהלה הבכירה של GQ לקחה חלק בהפרות, למרות שידעה כי מדובר בהפרת המדיניות של חברת האם שלה. לצורך כך השתמשה החברה בחברות זרות (באיחוד האמירויות הערביות ובסין), כחברות צינור לביצוע המשלוחים לאיראן. בנוסף, עובדי GQ הנפיקו למשלוחים שטרי מטען כוזבים עם נמלי פריקה ויעדים פיקטיביים, והנחו את הלקוחות שלא לכתוב "איראן" על שטרי המטען.  

בהודעת OFAC נמסר כי ההפרות התבצעו למרות ש-GQ התחייבה בפני חברת האם שלה להפסיק כל התקשרות עם איראן, עוד קודם למועד הרכישה של GQ ע"י Stanley Black בשנת 2013. עם זאת, הפעילות המסחרית מול איראן המשיכה כאמור גם לאחר רכישת החברה, וזאת משום ש- Stanley Black לא יישמה את ההליכים הנדרשים כדי לפקח על הפעולות של GQ בתחום הציות להוראות OFAC. 

עפ"י ההודעה, המקרה ממחיש את החשיבות של ביצוע בדיקות נאותות בתחום של ציות לסנקציות, במקרים שבהם חברות אמריקאיות מקיימות מו"מ לפני מיזוגים ורכישות של חברות זרות. לאחר הרכישה, חברת האם נדרשת לנקוט צעדים נאותים כדי לוודא שחברות הבת הזרות אכן מצייתות להוראות OFAC, על מנת לצמצם את סיכוני החשיפה לסנקציות, לרבות הקפדה על שקיפות רישומי הפעילות העסקית והמסחרית של חברת הבת ויישום הליכים אפקטיביים לניטור פעילותה.

פורסם 02-04-2019