מועצת הביטחון של האו"ם אימצה לפני מספר ימים (28.03.19) את החלטה מס' 2462, אשר מתחייבת להעמיק את העבודה המשותפת עם ארגון ה-FATF, כדי למנוע, לאתר ולסכל מימון טרור. 

ההחלטה קוראת לכל המדינות ליישם את המלצות ה-FATF, כדי להעריך את הסיכונים הספציפיים למימון טרור שבפניהם הן ניצבות. בנוסף, ההחלטה מדגישה את החשיבות שבהפללה נאותה של עבירת מימון טרור, באופן שהגדרתה של עבירה זו תכלול לא רק מימון הקשור למעשה הטרור עצמו, אלא גם כספים המועברים לארגוני הטרור לצורך פעילותם הכללית, כספים המשמשים טרוריסטים למטרת נסיעות חו"ל, פעולות גיוס, וכו'. בנוסף, ההחלטה מברכת על מאמצי ה-FATF למזעור סיכונים הנשקפים מנכסים וירטואליים ונותני שירותים בנכסים וירטואליים. 

נשיא ה-FATF, Marshall Billingslea, אשר נשא דברים בפני מועצת הביטחון, אמר כי לאור העובדה שסיכוני מימון משתרעים מעבר לגבולות המערכת הבנקאית, על המדינות לזהות את כל הסקטורים החשופים למימון טרור, לרבות נותני שירותים לא פיננסיים וגורמים המעורבים בפעילות מסחרית. הוא הצביע בהקשר זה על דוחות הטיפולוגיות של ה-FATF, אשר מראים כי ארגוני טרור דוגמת חיזבאללה מפיקים תועלת מערבוב כספים ממקורות עברייניים ומקורות מסחר לגיטימיים, כדי להקל על מאמציהם למימון פיגועי טרור. 

הוא הוסיף כי אחד האתגרים המרכזיים שנמצאים על סדר היום של ה-FATF הוא הליכי העמדה לדין במקרים של מימון טרור, לאור ממצאי הארגון שמראים כי כמעט שני שליש מהמדינות אינן אינן מקיימות הליכים אפקטיביים להעמדה לדין בעבירות של מימון טרור. כמו כן, Billingslea קרא להגברת שיתוף הפעולה וחילופי מידע בין המדינות בנושאי מימון טרור, ברמת יחידות המודיעין הפיננסי ורשויות אכיפת החוק. 

פורסם 01-04-2019