קבוצת וולפסברג, אשר עוסקת בקביעת סטנדרטים ועקרונות למניעת הלבנת הון ומורכבת מנציגי 13 בנקים גלובליים, פרסמה לאחרונה (27.03.19) מסמך הנחייה מעודכן בנושא עקרונות למימון פעילות מסחרית (Trade Finance Principles). 

המסמך, אשר מעדכן מסמך קודם בנושא משנת 2017, מפרט את בדיקות הנאותות שמוסדות פיננסיים נדרשים לבצע במסגרת מימון של פעילות מסחרית בינ"ל, על מנת לצמצם סיכוני הלבנת הון, מימון טרור, שוחד, שחיתות ועבירות פיננסיות נוספות. 

המסמך המעודכן כולל שני נספחים חדשים: 

נספח IV – בקרות בחשבון פתוח (Open Account):  

נספח זה מפרט את הבקרות שבנקים נדרשים ליישם במסגרת פעולות מסחריות בחשבון פתוח (קרי, התקשרות ישירה בין המוכר והקונה במעורבות מינימלית של הבנק), ובפרט במצבים שבה בנקים מסייעים לביצוע עסקאות באמצעות מימון שרשרת אספקה המבוססת על רכישת תקבולים (Receivables Purchase based SCF techniques). בהקשר זה, בנקים נדרשים ליישם בקרות הכוללות הליכי בדיקת נאותות לזיהוי הצדדים בעסקה, המדינות שבהם מתבצעות פעולות הקנייה והמכירה, אופי המוצרים והסחורות, ועוד.

בעמ' 79 מופיעה רשימה של אינדיקטורים לסיכון הקשורים לתכנית רכישת תקבולים (Receivables Purchase Programme). להלן מספר אינדיקטורים כאמור: 

• ניסיון להסוות את זהות מדינות המעורבות בפעילות המסחרית. 

• אזורים/מטבעות/צדדים חדשים המתווספים לאחר ההתקשרות הראשונית

• שינויים חדים או משמעותיים בנפח או בהיקף העסקאות המבוצעות, ביחס לעסקאות שבוצעו בעבר ע"י צדדים אלה או לעומת העסקאות הצפויות. 

נספח v – בקרות בהלוואות מסחריות: 

נספח זה מספק הנחייה בנוגע ליישום בקרות ע"י בנקים במסגרת הלוואות מסחריות של מוסדות פיננסיים (FITL), המכונות גם Bank-to-Bank Trade Loans, בד"כ בהקשר של מתן אשראי דוקומנטרי ומכתבי אשראי. על מנת שהבנק המלווה יוכל להניח את דעתו שהמימון אכן משמש לעסקאות מסחריות, בהתבסס על מסמכי משלוח או על מידע אחר שנמצא בפניו, עליו ליישם בקרות להתמודדות עם סיכונים פוטנציאליים לעקיפת משטרי סנקציות או לפשיעה כלכלית. בקרות אלה צריכות לכלול בדיקת נאותות לווה (Borrower Due Diligence) שתאפשר קשר מתמשך עם הלווה, וכן קבלת מידע מזהה לפני ביצוע ההלוואה בפועל, אשר יכלול את פרטי הקונה והמוכר, כתובתם, נמלי ההטענה והפריקה, תיאור הסחורה, שם כלי השיט, ועוד.  

פורסם 31-03-2019