הבנק השבדי Swedbank פרסם לאחרונה דו"ח ממצאים ראשוני, שמתייחס לצעדים שנקט הבנק כדי לסגור חשבונות ללקוחות החשודים במעורבות בפרשיית הלבנת ההון ב- Danske Bank. 

נזכיר כי בחודש שעבר התפרסמו דיווחים בכלי התקשורת השבדים, שבהם נטען כי מיליארדי דולרים הועברו בין חשבונות המנוהלים ב- המנוהלים ב- Swedbank ו- Danske במדינות הבלטיות, בין השנים 2015-2007. עפ"י דיווחים אלה, אותן העברות היו צריכות להניף "דגלים אדומים" בקרב Swedbank, שכן חלק מהמוטבים היו חברות ללא כל פעילות ממשית, אשר זהות הנהנים הסופיים שלהן לא הייתה ידועה או שיוצגו ע"י אנשי פרונט ללא זיקה אמיתית אליהן. בסמוך למועד פרסומים אלה, החלו הרגולטורים באסטוניה ובשבדיה לבדוק את מעורבותו של Swedbank  בפרשה.  

על רקע זה, שכר Swedbank את שירותיה של פרמת הייעוץ Forensic Risk Alliance  (FRA) כדי שתבדוק האם בבנק נוהלו חשבונות ל-50 יחידים שנזכרו בדיווחי התקשורת השבדית כבעלי חשבונות ב- Swedbank, אשר חשודים במעורבות בפרשת הלבנת ההון של Danske Bank. 

עפ"י הדו"ח שהוגש להנהלת הבנק, פירמת הייעוץ אכן זיהתה לקוחות של Swedbank מתוך אותם 50 יחידים. ביחס לאותם יחידים, צוין כי הבנק סגר את חשבונם לאחר שעלו חשדות ודגלים אדומים בנוגע לפעילותם בחשבון. עם זאת, בדו"ח לא מופיעה זהות הלקוחות או היקף הלקוחות החשודים שזוהו. 

עם פרסום הדו"ח, דירקטוריון הבנק הביע את בטחונו ביכולתה של הנהלת הבנק להוביל את המאמצים בתחום מניעת הלבנת הון ומאבק בפשיעה כלכלית. עם זאת, בדיווח שפרסם אתר העיתון Financial Times צוין כי על הדו"ח נמתחה ביקורת מצד חלק מבעלי המניות של הבנק, שרים בממשלה השבדית ומומחי הלבנת הון, שטענו כי הדו"ח אינו נותן תשובות מספקות ומטשטש את המעורבות האמיתית של Swedbank בפרשה, לאור העובדה שהבדיקה התמקדה ב-50 חשבונות בלבד של יחידים שנזכרו בתקשורת, ולא הקיפה אלפי חשבונות של לקוחות בעלי קשרים פוטנציאליים לפרשה. 

פורסם 26-03-2019