הצוות הבין-משרדי לבחינת הקמתה של סביבת ניסוי לחברות טכנולוגיה פיננסיות, בהובלת משרד האוצר ומשרד המשפטים, הגיש השבוע (24.02.19) את הדו"ח הסופי שלו לשר האוצר ולשרת המשפטים, ובו המלצה להקים לראשונה ישראל "סביבת ניסוי רגולטורית" (Regulatory Sandbox)  לחברות פינטק. עפ"י הודעת הצוות, מדובר בתכנית ייעודית עבור חברות פינטק בתחילת דרכן, שתכלול ליווי רגולטורי צמוד לצד הקלות רגולטוריות לתקופה מוגבלת.

עפ"י ההמלצה, הפעלת התכנית תכלול שני מסלולים שנועדו לתת מענה לקשיים ולאתגרים של חברות הפינטק: 

מסלול רגולציה מותאמת: במסלול זה יינתנו לרשויות הפיקוח הפיננסיות סמכות לקבוע הקלות והתאמות לחברות המשתתפות בתכנית, וזאת לתקופה מוגבלת של שנתיים לכל היותר. במסגרת זאת, ניתן יהיה להעניק רישיון מוגבל או פטור מותנה בתנאים כתנאי לקבלת רישיון (לחברות המתקשות לעמוד במלוא דרישות הרישוי), או לבצע התאמות והקלות ברישיון קיים (לחברות בעלת רישיון המבקשות לבצע פעילות חדשה, דוגמת מוצר או שירות חדש, או לעשות שימוש בטכנולוגיה חדשה לצורך ביצוע פעילות קיימת. 

מסלול ליווי המיועד לחברות שפעילותן אינה טעונה רישוי או שאינה כפופה לפיקוח: מסלול זה נועד לתת מענה לקשיים שבהן נתקלות חברות פינטק שאינן כפופות למשטר רישוי או פיקוח פיננסי בישראל, לרבות קושי בהתנהלות מול המערכת הפיננסית בישראלית, וזאת במיוחד לנוכח היעדר משטר פיקוח בתחום מניעת הלבנת הון על חברות אלה. עפ"י הצעת הצוות הבין-משרדי, חברות שישתתפו במסלול זה יוכפפו לצו הלבנת הון ייעודי, שיחיל עליהן משטר אפקטיבי של איסור הלבנת הון, תוך התחשבות במאפייניהן הייחודיים. הכפפת החברות לפיקוח מלא ואפקטיבי בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור תפחית את רמת הסיכון המובנה בפעילותן ותאפשר לפיקוח על הבנקים, תוך התייעצות עם הרשות לאיסור הלבנת הון, להנחות את התאגידים הבנקאיים הפועלים מול חברות המשתתפות בתכנית כיצד לאפשר להן גישה למערכת הפיננסית הישראלית החיונית לפעילותם, לרבות בנושא פתיחת וניהול חשבונות בנק.

שר האוצר, משה כחלון, בירך על המלצות הצוות ואמר כי ארגז החול הרגולטורי יאפשר את הפחתת הנטל הבירוקרטי והרגולטורי על החברות הקטנות, ויעניק דחיפה משמעותית לתחום החדשנות הפיננסית בישראל. שרת המשפטים, איילת שקד, בירכה גם היא על ההמלצות והוסיפה כי פיתוח תעשיית הפינטק בישראל תביא לשיפור משמעותי בשירותים הפיננסיים המוצעים לצרכן הישראלי, ותתרום לפיתוח חדשנות ישראלית ברמה בין-לאומית. 

פורסם 27-02-2019