בתאריך 26.02.19 פורסם ברשומות צו המאבק בטרור (הכרזה שחבר בני אדם הוא ארגון טרור) (תיקון מס' 3), התשע"ט-2019. 

התיקון לצו כולל הכרזה חדשה של שר הביטחון על ערוץ הלוויין אלאקצא (Al-Aqsa Satellite Chanel), אשר פועל מרצועת עזה. 

לעיון בהכרזה כפי שפורסמה ברשומות לחץ כאן (למנויי אמנט). 

פורסם 27-02-2019