משרד המפקח על המטבע בארה"ב (OCC) פרסם לאחרונה צו בהסכמה (Consent Order), אשר מורה לבנק היפני MUFG Bank לנקוט צעדים מקיפים לתיקון תכנית הציות שלו לחוקי וכללי מניעת הלבנת הון בארה"ב. זאת, לאחר שביקורת מקיפה של ה-OCC  איתרה ליקויים וכשלים בסניפים של MUFG Bank בניו יורק, שיקגו ולוס אנג'לס, אשר הפרו את הוראות חוק ה-BSA. 

עפ"י ממצאי הביקורת של ה-OCC, החל מיוני 2016 הבנק כשל לדווח על פעולות חשודות ולבצע בדיקות נאותות לחשבונות קורספונדנטיים שנוהלו בסניפיו בארה"ב. כשלים נוספים אותרו בנוגע לבקרות הפנימיות של הבנק למניעת הלבנת הון, ניטור פעילות מימון מסחרי ועוד. 

צו זה מתווסף לצו קודם של ה-OCC מנובמבר 2017, אשר הורה ל- MUFG Bank לנקוט צעדים לתיקון תכנית הציות של הבנק לכללי OFAC. עוד נמסר בהודעה, כי MUFG Bank החל לפעול לתיקון הליקויים והביע מחויבות להעמקת תכנית הציות שלו להוראות מניעת הלבנת הון.

פורסם 26-02-2019