המשרד לפיקוח על נכסים זרים של משרד האוצר האמריקאי (OFAC) הודיע לאחרונה (21.02.19) כי חתם על הסכם עם חברת ZAG IP LLC, שבמסגרתו יוטל על החברה קנס בסך 506,250 דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן. 

עפ"י הודעת OFAC, בתקופה שבה בוצעו ההפרות, חברת ZAG התמקדה בשיווק גלובלי של חומרי גלם לתעשיית הבטון ובמתן שירותי ייעוץ אסטרטגיים בתחום זה לחברות בתעשיית הבנייה. בשנים 2014-2015 חברת ZAG רכשה מאות אלפי טונות של חומר גלם לייצור מלט (cement clinker) מספק באיחוד האמירויות הערביות, בהיקף של כ-14.4 מיליון דולר. ZAG הסתמכה על מצג שווא של אותו ספק, לפיו אספקת חומר הגלם אינה מפרה את משטר הסנקציות האמריקאיות על איראן, למרות שהחברה ידעה כי חומר הגלם יוצר ע"י יצרן איראני ונשלח מנמל באיראן. לאחר מכן, ZAG שיווקה ומכרה את אותו חומר גלם לחברה בטנזניה שחתמה מולה על חוזה אספקה.  

בהודעת OFAC נכתב כי ZAG הינה חברה מתוחכמת מבחינה מסחרית, ובעלת פעילות גלובלית עם ניסיון ומומחיות בעסקאות בינ"ל. למרות זאת, החברה פעלה בפזיזות והתעלמה מכך שפעילותה המסחרית העלתה מספר אינדיקטורים להפרת הסנקציות על איראן. עם זאת, במסגרת קביעת גובה הקנס, OFAC התחשב בכך שהחברה נקטה צעדים משמעותיים לתיקון ההפרות, לרבות הטמעת נהלים לבקרות על ייצוא ומינוי קצין ציות בנושא סנקציות. 

עוד נמסר, כי המקרה ממחיש את החשיבות שיש ליישום צעדים מבוססי סיכון בתחום הציות, ע"י חברות הפועלות בתעשיות עתירות סיכון, דוגמת סחר בינלאומי, במיוחד כאשר אותן חברות מעורבות בעסקאות הקשורות לחשיפה למדינות או לאישים הנתונים לסנקציות. במסגרת זאת, על אותן חברות מוטל להגיב לסימני אזהרה, דוגמת מידע בנוגע למדינות המקור של הסחורות, נמלי הטענה או פריקה, וכן מידע על מדינות או אזורים הנתונים לסנקציות כלכליות ומסחריות של ארה"ב. 

פורסם 26-02-2019