המשרד לפיקוח על נכסים זרים במשרד האוצר האמריקאי (OFAC) הודיע לאחרונה (31.01.19) כי חתם על הסכם עם חברת הקוסמטיקה האמריקאית e.l.f. Cosmetics, Inc, אשר מסדיר אישומים לפיהם החברה הפרה את תקנות הסנקציות על צפון קוריאה. במסגרת ההסדר, החברה תשלם קנס של כ-996 אלף דולר. 

עפ"י המתואר, חברת ELF ייבאה בשנת 2017 ערכות של מוצרי קוסמטיקה משני ספקים בסין, בשווי כולל של יותר מ-4.4 מיליון דולר. אותן ערכות הכילו חומרי גלם שיובאו ע"י אותם ספקים סינים מצפון קוריאה, אך הדבר לא התגלה לחברה, מכיוון שהליכי בדיקות הייצור שלה התמקדו בסוגיות של הבטחת איכות הקשורות להליכי הייצור וחומרי הגלם, ולא כללו נדבך של ציות לחוקי הסנקציות. 

עם זאת, במסגרת קביעת גובה הקנס, OFAC התחשב בכך שעובדי החברה לא ידעו בזמן אמת על ההתנהלות שהובילה להפרות, וכי היא שיתפה פעולה עם OFAC  בצורה מיידית ומלאה. בנוסף, החברה הצהירה כי היא נקטה שורת צעדים למניעת הישנות ההפרות, לרבות: 

• יישום בקרות על שרשרת האספקה, שנועדו לזהות את מדינת המקור של המוצרים והשירותים המוטמעים במוצרי החברה.  

• גיבוש נהלים חדשים שיחייבו ספקים לחתום על התחייבות לציית לכל תקנות הייצוא והסחר האמריקאיות. 

• ביצוע ביקורת מוגברת על ספקי החברה, שכוללת אימות של נתוני התשלום הקשורים לחומרי הייצור, וכן ביצוע ביקורת על ההצהרות הבנקאיות של הספקים. 

בהודעת OFAC  נכתב בנוסף, כי פעולת האכיפה ממחישה את הסיכונים לחברות שאינן מבצעות בדיקות נאותות רוחביות על שרשרת האספקה, בשעה שהן מייבאות מוצרים ממדינות ואזורים שידוע כי הם מהווים מוקד לייבוא למוצרים ממדינות הנתונות לסנקציות, דוגמת צפון קוריאה. לפיכך, OFAC קורא לחברות מסחריות לגבש וליישם תהליכים ונהלים שיסייעו להפחית סיכונים הקשורים לכך, לרבות ביצוע ביקורות על שרשרת האספקה, שיכללו אימות של מדינות המקור שמהן מיובאים החומרים, המוצרים והשירותים המשמשים לפעילותן המסחרית.   

פורסם 04-02-2019