הרשות לפיקוח על השווקים הפיננסיים בלטביה (FCMC)  הודיעה לאחרונה (21.12.18) כי חתמה על הסדר עם הבנק הלטבי JSC BlueOrange Bank , שבמסגרתו ישלם הבנק קנס בסך כ-1.2 מיליון אירו בגין הפרות של החוק למניעת הלבנת הון ומימון טרור בלטביה. 

ההפרות התגלו בביקורות שערכה ה-FCMC בבנק בשנים 2017-2016. בין השאר, הבנק כשל לזהות ולדווח כנדרש על פעולות חשודות של לקוחותיו שבוצעו ללא כל מטרה כלכלית נראית לעין, לא ביצע בדיקות נאותות איכותיות, ולא תיעד כנדרש את תוצאות הבדיקות שכן ביצע. עם זאת, במסגרת קביעת גובה הקנס נלקחה בחשבון העובדה שהבנק גיבש צעדים לתיקון הליקויים שזוהו, שיתף פעולה עם חקירת הרשויות והתחייב לשפר את מערך הבקרות הפנימיות שלו.

על רקע זה נזכיר, כי בחודש יולי האחרון פורסם דוח ביקורת של ארגון MONEYVAL בנושא משטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור בלטביה. הדוח קבע כי האיום להלבנת הון בלטביה הינה משמעותי, וכי מרבית הבנקים המסחריים בלטביה מתמקדים במתן שירותים ללקוחות זרים, בעיקר ממדינות בריה"מ לשעבר, דבר החושף את המדינה לפשיעה כלכלית ושחיתות שמקורן במדינות אלה. עוד נקבע, כי ההערכה הכוללת של הרשויות בלטביה בנוגע לסיכוני הלבנת הון ומימון טרור בסקטור הפיננסי אינה תואמת לחשיפה בפועל של מוסדות פיננסיים, ובנקים בפרט, לסיכונים אלה. 

בהודעה שפורסמה כעת, יו"ר ה- FCMC ציין כי מאז תחילת 2018, הסיטואציה בסקטור הבנקאות בלטביה השתנתה משמעותית, דבר המשתקף בסטטיסטיקה המצביעה על ירידה בהיקף הפיקדונות של לקוחות בסיכון בבנקים בלטביה. עוד צוין, כי צעדי האכיפה שננקטו בארבע השנים האחרונות בגין הפרות של החוק למניעת הלבנת הון בלטביה הובילו לקנסות שהוטלו על גופים בסקטור הפיננסי במדינה, בסכום כולל של 16 מיליון אירו בין השנים 2018-2015. לשם השוואה, בשנים 2014-2003 הטילה ה- FCMC קנסות בסך של 1.2 מיליון אירו בלבד בגין הפרות מתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור.

פורסם 02-01-2019