משרד הכלכלה פרסם אתמול (31.12.18) באתר תזכירי החוק הממשלתיים את תזכיר חוק הפיקוח על ענף היהלומים ואבני חן, התשע"ט-2018. התזכיר מתפרסם על רקע ביטולו הצפוי של צו הפיקוח על יהלומים, יבואם ויצואם, תשל"ט-1979, והצורך להחליפו בחקיקה חדשה שתקבע מסגרת רגולטורית כוללת לענף היהלומים ולהסדרת העיסוקים השונים בענף. 

הרגולציה בענף זה נועדה לשרת שלוש תכליות עיקריות: מניעת הלבנת הון (לאור מאפייניהם הייחודיים של היהלומים המאפשרים את שימושם כ"מטבע עובר לסוחר" בין גורמים עברייניים); מניעת סחר ב"יהלומי דמים" (יהלומים המופקים ע"י ארגונים לוחמים, תוך ניצול העובדים ושימוש בהכנסות מהם למימון פעולות הלחימה); והגנה על הצרכנים. 

הצעת החוק קובעת מספר כללים החלים על כלל העוסקים בענף, ובהם חובות תיעוד מידע, הנחיות בדבר יבוא ויצוא יהלומי גלם ועוד. כמו כן, הצעת החוק מקנה לרגולטור סמכויות פיקוח שונות, דוגמת דרישת מידע, וכן סמכויות אכיפה מנהליות ופליליות. בנוסף, העיסוק באבני חן, שכיום אינו מוסדר בצו, מוסדר בהצעת החוק באמצעות הקמת מרשם עוסקים.

במסגרת התנאים לקבלת רישיון סחר, נדרש העוסק לניסיון של ארבע שנים בעיסוק ביהלומים. כמו כן, המפקח רשאי יהיה לשקול את יציבותו הפיננסית של המבקש כתנאי לרישיון. דרישת הידע המוקדם נועדה להקטין את הסיכון הנובע מעיסוק ללא מומחיות נדרשת (שעלול בין השאר להביא לכך שהעוסק ייפול קורבן למניפולציות והטעיות), ודרישת היציבות הפיננסית נועדה להקטין את החשש מכך שלעוסק ישנה מוטיבציה לבצע הלבנת הון. 

תנאי נוסף למתן רישיון לעיסוק ביהלומים הינו, שבארבע השנים שקדמו להגשת הבקשה לרישיון לא הוטל על מבקש הרישיון, על בעל השליטה או על נושא משרה עיצום כספי בשל הפרת צו איסור הלבנת הון אשר חל על סוחרים באבנים יקרות. 

ניתן להעביר הערות לתזכיר החוק באמצעות אתר תזכירי החוק הממשלתיים עד ליום 21.01.19.

פורסם 01-01-2019