המשרד לפיקוח על נכסים זרים של משרד האוצר האמריקאי (OFAC) הודיע לאחרונה כי חתם על הסדר עם חברת האחזקות האמריקאית Zoltek Companies, Inc., ועם שתי החברות הבנות שלה Zoltek US האמריקאית ו- Zoltek Vegyipari ZRT ההונגרית. במסגרת ההסדר, החברות ישלמו כ-7.72 מיליון דולר כדי להסדיר אישומים בדבר הפרת הסנקציות של OFAC על בלארוס. 

ממצאי חקירת OFAC מעלים כי בין השנים 2015-2012, Zoltek ZRT רכשה כימיקלים המשמשים להפקת סיבי פחמן מחברה ממשלתית בלארוסית בשם Naftan, אשר הוכרזה ע"י OFAC מתוקף הכרזות על יחידים וישויות הפוגעים בתהליכים הדמוקרטיים בבלארוס. טרם ביצוע הרכישות, העסקאות הובאו לאישור המנהלים הבכירים של חברת הבת האמריקאית Zoltek U.S. אלה אישרו את הרכישות, למרות שקיבלו התרעות מעובדי החברה בהונגריה על כך שמדובר בישות מוכרזת. 

הנהלת החברה המשיכה לאשר את העסקאות גם לאחר שקיבלה מידעים שונים מחברות שלישיות, על כך שחברה בלארוסית בשם OJSC Polymir, ששימשה כשותפת סחר של Zoltek ZRT , היא חברת בת של Naftan. כתוצאה מההפרות, הועברו יותר מ-18 מיליון דולר לישות מוכרזת ששייכת לממשלת בלארוס, דבר שפגע במימוש מטרות הסנקציות של OFAC על מדינה זו. 

OFAC קבע כי Zoltek US לא הפגינה זהירות ראויה, בכך שכשלה להטמיע בדיקות בנוגע לציות להוראות OFAC במסגרת אסטרטגיית מזעור הסיכונים שלה, כפי שמצופה מחברות גדולות שלוקחות חלק משמעותי בפעילות הסחר העולמי. עם זאת, במסגרת קביעת גובה הקנס, OFAC התחשב בכך שהחברה דיווחה מרצונה על ההפרות ושיתפה פעולה עם החקירה. כמו כן, החברה נקטה צעדים למניעת הישנות ההפרות, לרבות הרחבת תחומי האחריות של פונקציית הציות הגלובלית והעמקת ההכשרות לעובדי החברה בנושא ציות להוראות OFAC.   

עוד נמסר, כי פעולת אכיפה זו ממחישה את הסיכונים לחברות שיש להן חברות בת זרות שאינן מיישמות תכניות ציות אפקטיביות להוראות OFAC, לרבות מנגנונים ונהלים המאפשרים להגיב בצורה נאותה לסימני אזהרה ולתקשר אותם בצורה מתאימה לפונקציית הציות. כמו כן, צוין כי המקרה ממחיש את הצורך של חברות אם אמריקאיות לשמור על הפרדה נאותה בינן ובין פעולות עסקיות מסוימות של חברות הבת הזרות שלהן, וזאת כדי למנוע מצב שחברת האם האמריקאית ועובדיה מפרים את הדרישות הרגולטוריות של ציות לסנקציות במסגרת סיוע לפעילותן של חברות הבת.  

פורסם 30-12-18