הרשות לרגולציה של המגזר הפיננסי בארה"ב (FINRA) הודיעה לאחרונה (26.12.18) כי הטילה קנס בסך 10 מיליון דולר על בנק ההשקעות האמריקאי Morgan Stanley Smith Barney LLC, בשל הפרות של חוקים ותקנות בתחום מניעת הלבנת הון. 

עפ"י ההודעה, בין השנים 2011-2006, תכנית הציות של הבנק בתחום מניעת הלבנת הון כשלה לענות על דרישות חוק ה-BSA בשלושה היבטים עיקריים: 

• מערכת הניטור האוטומטי של הבנק לאיתור פעולות המעלות חשד להלבנת הון לא קיבלה מידע חיוני ממספר מערכות אחרות, דבר שפגע ביכולתו של הבנק לפקח בצורה נאותה על העברות אלקטרוניות בהיקף כולל של מיליארדי דולרים, לרבות העברות מט"ח אל מדינות שנמצאות בסיכון להלבנת הון, וממדינות אלה לחשבונות שנוהלו בבנק.  

• הבנק כשל להקצות משאבים נאותים כדי לבדוק התרעות שהופקו ע"י מערכת הניטור האוטומטי למניעת הלבנת הון. כתוצאה מכך, האנליסטים של הבנק סגרו התרעות רבות מבלי שערכו את הבדיקות הנחוצות בנוגע להעברות שסומנו כחשודות, או מבלי שתיעדו את הבדיקות שבוצעו. 

• היחידה למניעת הלבנת הון של הבנק לא ניטרה בצורה נאותה הפקדות ופעולות מסחר של לקוחות במניות בעלות ערך כספי נמוך (penny stockes) כדי לאתר פעילות חשודה פוטנציאלית. זאת, למרות שלקוחות בבנק ביצעו הפקדות הקשורות ל-2.7 מיליון מניות מסוג זה, ופעולות מכירה בהיקף כולל של 164 מיליון דולר בפרק הזמן שבו בוצעו ההפרות. 

עוד נמצא, כי הבנק כשל ליישם את המדיניות, הנהלים והבקרות שהוא עצמו קבע, לצורך לביצוע ביקורות תקופתיות מבוססות סיכון על חשבונות קורספונדנטיים שנוהלו בבנק עבור מוסדות פיננסיים זרים. 

במסגרת קביעת גובה הקנס, FINRA שיקללה את הצעדים שהבנק נקט לצורך תיקון הליקויים, לרבות הקצאת משאבים ניכרים כדי להגדיל את מצבת העובדים בתחום מניעת הלבנת הון, שיפור מערכת הניטור האוטומטי ושיכתוב המדיניות והנהלים של הבנק בתחום זה.  

פורסם 30-12-18