היחידה למודיעין פיננסי בקנדה (FINTRAC) פרסמה לאחרונה (13.12.18) מסמך הערכה גלובלית בנושא סיכוני מימון טרור של מדינות שונות ברחבי העולם. מדובר בהערכה ראשונה מסוגה שמבוצעת ע"י הרשויות בקנדה, אשר נוגעת ללמדינות שמוערכות בסיכון גבוה למימון טרור, תוך התמקדות במדינות המקיימות פעילות פיננסית ומסחרית ענפה עם קנדה. 

מטרת ההערכה היא לסייע למוסדות פיננסיים בקנדה ולנותני שירותים נוספים להתמודד טוב יותר עם חובות הניטור והדיווח שלהם לרשויות בתחום מניעת מימון טרור. בין השאר, המסמך מדגיש את חשיבותם של אינדיקטורים גיאוגרפיים בזיהוי ודיווח על פעולות חשודות הקשורות למימון טרור. לפיכך, המסמך מנחה את הגופים המפוקחים להגביר את ערנותם לא רק למדינות שנמצאות בסיכון גבוה למימון טרור, אלא גם לערים ועיירות ספציפיות בתוך אותן מדינות, כפי שמפורט בחלקים הרלבנטיים במסמך ההערכה. 

אזור המזרח התיכון מוגדר כאיום הגדול ביותר לקנדה בהיבט של מימון טרור. המדינות שנזכרות בהקשר זה כמצויות בסיכון גבוה ומוגבר למימון טרור הן: סוריה, עיראק, טורקיה, לבנון, ירדן, תימן, קטר ואיחוד האמירויות הערביות, לצד ארגוני הטרור המרכזיים הפועלים באזור – דאע"ש, אלקאעידה וחיזבאללה.    

עפ"י המסמך, הסנקציות הכלכליות נגד סוריה ודאע"ש הובילו להסטת ערוצי המימון של דאע"ש למדינות שלישיות, דוגמת טורקיה, שדאע"ש מנסה להשיג באמצעותה גישה למערכת הפיננסית האזורית והבינ"ל. ארגון טרור זה מסתייע גם בכך שבטורקיה פועלים נותני שירותים רבים ללא רישיון וללא פיקוח, המהווים חלק משמעותי מהפעילות הכלכלית במדינה. לפיכך, FINTRAC מנחה את המוסדות הפיננסיים בקנדה למקד את תשומת לבם בנותני שירותים מטורקיה שמעורבים בפעילות של העברות כספים בינ"ל, אך פועלים תחת שמות שמצביעים על פעילות בסקטורים אחרים, או שמעבירים כספים אל יחידים מסוימים ומהם, שנראה כי אין להם קשר ממשי לטורקיה או לפעילות מסחרית לגיטימית עמה. 

אזורים נוספים המוזכרים בדו"ח כבעלי סיכון גבוה למימון טרור הם אזור דרום אסיה (בדגש על אפגניסטן ופקיסטן, שבהם פועלים ארגון הטליבאן וארגון טרור נוספים), וכן סומליה והפיליפינים. 

בהקשר לסומליה, מוזכרת פעילותו של ארגון Al Shabaab המשמש כשלוחה המקומית של ארגון אל-קאעידה בסומליה. בעמ' 19 מפורטות ערים ספציפיות בקניה, אשר מתקיימת בהם פעילות של ארגון טרור זה, ואשר משמשות כאינדיקטורים גיאוגרפיים לפעילות פיננסית בסיכון גבוה למימון טרור. בנוגע לפיליפינים, מצוין כי ארגוני טרור פיליפיניים (דוגמת ארגון Abu Sayyaf Group המסונף לדאע"ש ) מינפו את אובדן הטריטוריה של דאע"ש בסוריה ועיראק, על מנת להפוך את הפיליפינים לזירה מתעוררת של לפעילות טרור. לכן, המסמך מנחה למקד את תשומת הלב בהעברות כספים בינ"ל בין הפיליפינים למדינות במזרח התיכון, שעשויות לשמש כמסווה להעברות כספים בין המטות של דאע"ש ואלקאעידה לבין שלוחותיהם בפיליפינים.  בעמ' 21 מוזכרות ערים ספציפיות בפיליפינים שעשויות לשמש כאינדיקטורים גיאוגרפיים לפעילות בסיכון גבוה למימון טרור. 

איום מרכזי נוסף למימון טרור בקנדה הוא תופעת לוחמי הטרור הזרים (foreign terrorist fighters או extremist travelers), קרי אזרחים הנוסעים לאזורי סכסוך בעולם מסיבות פוליטיות או אידיאולוגיות כדי להצטרף לשורותיהם של ארגוני טרור. עד כה, זוהו 190 יחידים המקיימים רשת של קשרים בין קנדה לאזורי סכסוך ברחבי העולם, אשר 60 מתוכם שבו לקנדה (נכון לשנת 2017). בהקשר זה, המסמך מצביע על ארבעה שלבים מובחנים בפעילותם של אותם יחידים: שלב טרום הנסיעה (pre-departure) , שלב המסלול עצמו (en route) , שלב הנוכחות באזור הסכסוך (in theatre) ושלב החזרה (returning). ההערכה היא שתופעה זו תימשך גם בעתיד, למרות אובדן הטריטוריה של דאע"ש בסוריה ועיראק, ולכן המוסדות הפיננסיים בקנדה מונחים לשמור על ערנות כלפי אינדיקטורים פיננסיים ספציפיים שיש בהם כדי להעיד על פעילות זו (רשימת האינדיקטורים המלאה מופיעה בעמ' 26-28 למסמך).  

פורסם 24-12-2018