ממשלת שוויץ אימצה לאחרונה דו"ח אשר בחן את המסגרת החוקית הכוללת במדינה ביחס לטכנולוגיית הבלוקצ'יין וטכנולוגיית הרישום המבוזר (distributed ledger technology) בסקטור הפיננסי. זאת, במטרה להבטיח שהחוקים בשוויץ נותנים מענה הולם להיבטים שונים של הטמעת טכנולוגיות חדשניות, ועל מנת לאפשר לשוויץ למצב עצמה כמרכז אטרקטיבי לחברות פינטק ובלוקצ'יין, תוך הקפדה יתרה על מניעת ניצולן של טכנולוגיות אלה למטרות פשיעה וטרור.   

הדו"ח מצביע על כך שהתשתית החוקית בשוויץ כבר מתאימה ברובה להתמודדות עם טכנולוגיות חדשניות, לרבות הבלוקצ'יין. בין השאר, נמצא כי החוק השוויצרי למניעת הלבנת הון בשוויץ נותן ברובו מענה הולם לפעולות הקשורות למטבעות קריפטוגרפיים ולספקים של שירותים פיננסיים להנפקת מטבעות וירטואליים (Initial Coin Offerings – ICOs), שכן פעילותם של מרבית השחקנים בשוק הקריפטו המקומי ממילא מוגדרים כתיווך פיננסי (financial intermediation), ולכן הם כפופים לפיקוח מכוח החוק למניעת הלבנת הון. לפיכך, הדו"ח קובע כי הממשלה השוויצרית אינה צריכה לבצע תיקונים משמעותיים בחוק למניעת הלבנת הון כדי להתאימו לשוק הקריפטו.  

עם זאת, הדו"ח מציין כי נותני שירותים קריפטוגרפיים מסוימים אינם כפופים כיום לחוק מניעת הלבנת הון, לרבות ספקי ארנקים שאינם קסטודיאן (non-custodian wallet providers), קרי ארנקים שאינם מנוהלים עבור הלקוח ע"י צד שלישי, אלא מנוהלים ישירות ע"י הלקוח עצמו. ביחס לנותני שירותים אלה, הדו"ח קובע כי האתגרים הקשורים לפעילותם של ספקי ארנקים אלה צריכים לקבל מענה ברמה הבינלאומית, במסגרת עבודתו של ארגון ה-FATF, ולכן בשלב זה הממשלה השוויצרית נמנעת מלהציע שספקי ארנקים מסוג זה יהיו כפופים לחוק מניעת הלבנת הון. 

לצד זאת, הדו"ח ממליץ לממשלת שוויץ להחיל את משטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור על זירות מסחר מבוזרות (decentralised trading platforms) המציעות שירותים מסוימים בנכסים מבוססי קריפטו, ע"י הכנסת תיקונים בחוק השוויצרי מניעת הלבנת הון, וזאת על מנת להגביר את השקיפות ביחס לפעילות של נותני שירותים אלה עבור כלל המשתתפים בשוק הקריפטו. 

פורסם 23.12.18