מועצת האיחוד האירופי, המשמשת כגוף המייצג של הממשלות הלאומיות באיחוד האירופי, אימצה לאחרונה (19.12.18) החלטה המעניקה סמכויות אכיפה נוספות לרשות האירופית לפיקוח על סקטור הבנקאות (EBA), במקרים שבהם בנקים אירופיים מעורבים בפרשיות הלבנת הון. 

על רקע זה, נזכיר כי בשנה החולפת נחשפו מספר שערוריות הלבנת הון שבהן היו מעורבים מספר בנקים באירופה, לרבות הבנק הדני Danske Bank ,  הבנק ההולנדי ING, והבנק הלטבי ABLV . בנוסף, הוקפאה פעילותם של הבנקים המלטזיים Satabank (על רקע ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון), ו- Pilatus Bank (בעקבות מאסר יו"ר הבנק בארה"ב בגין הפרת הסנקציות על איראן). 

בהודעת המועצה נמסר כי למרות שלאיחוד האירופי יש תשתית חוקית מבוססת למאבק בהלבנת הון, פרשיות הלבנת הון שבהן היו מעורבים לאחרונה כמה בנקים אירופיים העלו חששות, שכללי הלבנת הון אינם מפוקחים ונאכפים באופן אפקטיבי בכל רחבי האיחוד האירופי, דבר היוצר סיכונים לשלמות ולמוניטין של הסקטור הפיננסי באירופי, וליציבות הפיננסית של אותם בנקים, לפיכך, המועצה החליטה על חיזוק הסמכויות של ה-EBA בתחום מניעת הלבנת הון, כדי להבטיח אחידות ואפקטיביות ביישום כללי מניעת הלבנת הון בקרב מדינות האיחוד. 

בין השאר, הוחלט להעניק ל-EBA את הסמכויות הבאות: 

• לנקוט צעדים באופן ישיר כנגד בנקים אירופיים אינדיבידואליים. זאת, כמוצא אחרון, במידה שהרשויות הלאומיות באותה מדינה אינן פועלות כנדרש נגד אותם בנקים.   

• לבצע הערכות סיכון ביחס לפעילותן של רשויות לאומיות שונות במדינות האיחוד, על מנת להעריך את האסטרטגיות והמשאבים שלהן להתמודדות עם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור.  

• לאסוף מידע מהרשויות הלאומיות, בכל הקשור לחולשות שזוהו בנוגע ליכולתן למנוע הלבנת הון ומימון טרור. כמו כן, הוחלט כי ה-EBA תגבש סטנדרטים אחידים עבור רשויות הפיקוח הלאומיות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור. 

ההחלטה התקבלה בסמוך לפרסומה של תכנית פעולה ברמת האיחוד האירופי, אשר כללה צעדים שיאפשרו למוסדות האיחוד להתמודד בצורה טובה יותר עם אתגרי מניעת הלבנת הון. במסגרת זאת, מועצת האיחוד האירופי המליצה לבצע "ניתוח בדיעבד" ("post-mortem" analysis) של פרשיות הלבנת הון שהתרחשו לאחרונה בבנקים באיחוד האירופי, כדי להבין כיצד הן התרחשו חרף הפיקוח על אותם בנקים, וכדי לגבש צעדים נוספים שיסייעו לפיקוח אפקטיבי יותר בטווח הבינוני והארוך. 

פורסם 23-12-2018