בנק ישראל פרסם אתמול (18.12.18) קול קורא, המבקש מבעלי עניין מקרב הציבור למסור התייחסויות לסוגיות הקשורות לאסדרת השימוש בנכסים וירטואליים. 

הפנייה לציבור נועדה לסייע לפעילות הצוות הבין-משרדי לתיאום רגולטורי, אשר הכולל נציגים מכלל הרגולטורים הפיננסיים בישראל, לרבות בנק ישראל, רשות שוק ההון, רשות ניירות ערך, הרשות לאיסור הלבנת הון, ועוד. 

עפ"י הפרסום, הצוות מעוניין לבצע מעקב אחר ההתפתחויות בנושא הנכסים הווירטואליים בארץ ובעולם, ולבחון את הסוגיות הנוגעות להחלת הרגולציה על השימושים השונים בטכנולוגיה והשלכותיהן על הפעילות הכלכלית, השווקים הפיננסיים והיציבות הפיננסית. במסגרת זו, הצוות יאסוף נתונים ומידע לצורך יצירת בסיס ידע בנושא עבור הרגולטורים והציבור, ועל מנת לגבש המלצות בדבר המדיניות הרגולטורית הרצויה.

במסגרת זאת, מתבקשת התייחסות הציבור לסוגיות הבאות: חסמים שאיתם מתמודדים בעלי עניין ישראליים העוסקים בנכסים וירטואליים אשר מבקשים לפעול בישראל, לרבות חסמים הקשורים להשקעות וגיוס כספים בתחום הנכסים הווירטואליים, וכן חסמים הקשורים ליישומים מבוססי נכסים וירטואליים בישראל. בנוסף, מבוקש מידע בדבר הסיכונים הגלומים בשימוש ופעילות בנכסים וירטואליים, ההזדמנויות הגלומות בטכנולוגיה זו עבור המגזר הפיננסי, והאופן שבו טכנולוגיה זו יכולה לסייע בהתמודדות מול אתגרים הנוגעים לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. 

התייחסויות בנושא ניתן לשלוח לבנק ישראל עד ליום 31.12.18, לכתובת המייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פורסם 19-12-2018