היחידה למודיעין פיננסי בארה"ב (FINCEN), רשות ני"ע האמריקאית (SEC) והרשות לרגולציה של המגזר הפיננסי בארה"ב (FINRA) הודיעו לאחרונה (17.12.18) על הטלת קנס כולל בסך של כ-15 מיליון דולר על חברת UBS Financial Services Inc. (UBSFS). זאת, במסגרת הסכם עם UBSFS אשר מסדיר אישומים בדבר הפרת חוק ה-BSA ותקנות נוספות למניעת הלבנת הון. 

עפ"י המתואר בהודעת FINCEN, בין השנים 2017-2004, חברת UBSFS המשמשת כברוקר-דילר כשלה ליישם מדיניות ונהלים למניעת הלבנת הון, לגבש תכנית נאותה למניעת הלבנת הון, ולבצע בדיקות תקופתיות של החשבונות הקורספונדנטיים שלה עבור מוסדות פיננסיים זרים. כמו כן, חוסרי כוח אדם בתחום הציות הובילו להצטברות של התרעות והפחיתו את יכולתה של החברה להגיש מבעוד מועד דיווחים על פעולות חשודות (SARs). 

כתוצאה מכך, UBSFS עיבדה במשך שנים ארוכות דרך חלק מחשבונות הברוקראז' של לקוחותיה מאות פעולות פיננסיות בהיקף כולל של עשרות מיליארדי דולרים, שכללו  "דגלים אדומים" הקשורים לפעילות של חברות קש, לרבות ממדינות בסיכון גבוה להלבנת הון באמריקה הלטינית, דוגמת מקסיקו, ונצואלה ופנמה.  

דגלים אדומים אלה כללו, בין השאר, העברות אלקטרוניות גדולות או חוזרות ונשנות מלקוחות מסוימים, או ניסיונות לבצע פעולות פיננסיות בסכומים גדולים ללא הסבר מספק. במקרים אחרים, התקבלו בחשבונות ניירות הערך של לקוחות החברה מספר רב של העברות אלקטרוניות או הפקדות בסכומים קטנים, כשבסמוך למועד ההעברה או ההפקדה נעשה ניסיון להעביר את אותם כספים למדינה אחרת. למרות אותם דגלים אדומים, UBSFS כשלה לנטר בצורה נאותה העברות כספים במטבע זר, אשר בוצעו בפועל דרך חשבונות שיועדו למסחר בניירות ערך. 

בהודעה שפרסמה FINCEN נמסר כי למרות שחברות ברוקראז' עשויות לספק ללקוחותיהם שירותים כמו-בנקאיים (banking-like services), חברות אלה נדרשות ליישם אמצעי זהירות נאותים כדי להבטיח שהחברה אינה הופכת לצינור להעברת כספים ממקור עברייני. אף על פי כן,  UBSFS כשלה לזהות ולאתר מידע קריטי בנוגע להעברות כספים במטבע זר, לרבות מידע מזהה על השולח והמוטב, וכן לגבי מדינת היעד והמוצא. כתוצאה מכך, לא היה ביכולתה של החברה לזהות ולחקור פעולות חשודות המבוססות על גורמי סיכון מרכזיים, כגון מדינת מקור/יעד ומעורבות של אנשי ציבור בביצוע ההעברות. 

לצד זאת, נמסר כי מאז גילוי ההפרות,  UBSFS הפגינה מחויבות משמעותית לתיקון הליקויים, לרבות ביצוע השקעה משמעותית באיוש כוח האדם ובטכנולוגיה בתחום מניעת הלבנת הון, הטמעת מערכות ניטור משודרגות והעמקת ההכשרה של עובדי הציות שלה. 

פורסם 19-12-2018