ארגון ה-FATF פרסם לאחרונה עדכון תקופתי (FATF Business Bulletin), שמטרתו לעדכן מוסדות פיננסיים וגורמים בעלי עניין נוספים מסקטור הפרטי על צעדים והחלטות שאומצו לאחרונה ע"י ה-FATF.   

במסגרת זאת, מעדכן ה-FATF כי בתאריך 10.12.18 התקבלה מדינת ישראל לשורות הארגון כחברה קבועה. בכך הגיע לסיומו המוצלח הליך המועמדות של ישראל ל-FATF, שאותו הובילה בשנים האחרונות הרשות לאיסור הלבנת הון, בשיתוף גורמים רבים מקרב גופי הפיקוח והאכיפה בישראל, לצד גופים נוספים מהמגזר הפרטי בישראל (ראו בהקשר זה גם את הודעת הרשות לאיסור הלבנת הון לרגל קבלתה של ישראל לארגון).

במועד קבלתה של ישראל לארגון פורסם דו"ח הביקורת של ה-FATF ביחס למשטר איסור הלבנת הון ומימון טרור בישראל. הדו"ח חולק שבחים לאפקטיביות המשטר בישראל, וממצב את ישראל כאחד משלוש המדינות המובילות בעולם בתחום זה. לצד זאת, הדוח מותח ביקורת על ישראל, בשל העובדה שעדיין לא הוטלו חובות פיקוח בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור על מתווכי נדל"ן, סוחרים במתכות יקרות ונותני שירותים לחברות ולנאמנויות. בנוסף, הדו"ח קורא לישראל להטיל על עורכי דין ורואי חשבון חובות דיווח על פעולות חשודות, בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים, וכן להשלים את יישומו של מודל פיקוח מבוסס סיכון בקרב חלק מהרגולטורים הפיננסיים בישראל. 

כמו כן, מעדכן ה-FATF על דוחות נוספים שפרסם לאחרונה הארגון: 

• דו"ח ביקורת על משטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור בבריטניה: מסקנת הדו"ח היא שלבריטניה יש משטר מקיף ומפותח היטב למניעת הלבנת הון ומימון טרור, המאופיין בין השאר בפעילות נרחבת בתחום ההעמדה לדין והרשעות בעבירות הלבנת הון. עם זאת, הדו"ח העלה כי רשויות הפיקוח במדינה נוטות להתמקד בחברות הגדולות, במקום לנקוט גישה מבוססת סיכון. לפיכך, ה-FATF קורא לרגולטורים בבריטניה להעמיק את המיקוד הפיקוחי בקטגוריות נוספות של מוסדות המאופיינים בסיכון גבוה ובינוני להלבנת הון.  

• דו"ח תקופתי שהוגש לפורום מדינות ה-G20: הדוח מעדכן בין השאר על התיקונים שהכניס ה-FATF בחודש אוקטובר האחרון במסמך 40 ההמלצות שלו, שנועדו להבהיר אילו פעולות ונותני שירותים בתחום הנכסים הווירטואליים כפופים לדרישות ה-FATF. פורום ה-G20, בתורו, פרסם הצהרה המביעה מחויבות להטלת פיקוח על נכסים קריפטוגרפיים למטרות מניעת הלבנת הון ומימון טרור, באופן העולה בקנה אחד עם הסטנדרטים של ה-FATF. 

• עדכונים בנוגע להתקדמות של אוסטריה ושל דנמרק ביישום המלצות ה-FATF. 

פורסם 17-12-2018