משרד האוצר פרסם לאחרונה (12.12.18) את טיוטת צו להסדר ההימורים בספורט (אמצעי זיהוי ומניעת הלבנת הון) (תיקון), התשע"ט–2018. 

כזכור, סעיף 10ב לחוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ"ז-1967, שנכנס לתוקף ב-01.01.18, קובע כי לא יונפק כרטיס השתתפות בתכנית הימורים אשר סכום הזכייה האפשרי לפיו עולה על סכום שיקבע שר האוצר בצו, אלא אם רוכש הכרטיס יבצע רישום מקודד של פרטיו (ארבע הספרות האחרונות של אמצעי הזיהוי של המשתתף) ותוצאת הקידוד תודפס על קבלת ההשתתפות. זאת, על מנת למנוע תופעות של הלבנת הון באמצעות כרטיסים זוכים.

הצו להסדר ההימורים בספורט (אמצעי זיהוי ומניעת הלבנת הון), שפורסם במרץ 2018, קבע כי סכום הזכייה האפשרי שיחייב רישום מקודד כאמור, יעמוד בשנת 2018 על 20,000 ש"ח ומעלה, ובשנת 2019 ואילך יעמוד על 15,000 ש"ח או יותר. 

אולם, בטיוטת הצו המתפרסמת כעת, נכתב כי על מנת להטמיע את קידוד אמצעי הזיהוי בכרטיסי הגרלה, נדרשים המועצה להסדר ההימורים בספורט ומפעל הפיס לתקופת היערכות נוספת של שנה. לפיכך, מוצע להותיר את סכום הזכייה הדורש קידוד פרטי המשתתף כפי שהוא כיום למשך שנה נוספת, אשר במהלכה תושלם ההיערכות הנדרשת. 

פורסם 17-12-2018