היחידה למודיעין פיננסי בארה"ב (FINCEN), הבנק הפדרלי של ארה"ב ורגולטורים נוספים בתחום הפיקוח הפיננסי פרסמו לאחרונה (03.12.18) הצהרה שמטרתה לעודד את המגזר הבנקאי בארה"ב לבחון הטמעת יישומים טכנולוגיים חדשניים במסגרת המאבק בהלבנת הון, מימון טרור ואיומים פיננסיים נוספים. 

עפ"י ההצהרה, הרגולטורים הפיננסיים בארה"ב מקדמים בברכה הטמעת טכנולוגיות חדשניות שמטרתן לסייע לבנקים להרחיב את מגוון הכלים העומדים לרשותם בתחום הציות להוראות מניעת הלבנת הון ולחזק את האפקטיביות של תכניות הציות שלהם, לרבות בהיבטי זיהוי סיכונים, ניטור פעולות פיננסיות ודיווח על פעולות חשודות. בין השאר, ההצהרה מתייחסת להטמעת יכולות בינה מלאכותית לניטור פעולות פיננסיות ואיתור פעולות חשודות, וכן ליישום טכנולוגיות זיהוי דיגיטלי במסגרת תכניות הציות של הבנקים. 

עוד נכתב בהצהרה, כי הרגולטורים האמריקאים רואים חשיבות רבה בתכניות הפיילוט שעורכים הבנקים בנוגע להטמעת גישות חדשניות במסגרת מערכי הציות שלהם, ולכן תכניות פיילוט אלה לא יגררו "ביקורת פיקוחית" ("supervisory criticism") מצד הרגולטורים על הבנקים, גם במקרים שבהם הן לא ינחלו הצלחה. בנוסף, תכניות פיילוט שיחשפו פערים בתכנית הציות של הבנק בתחום מניעת הלבנת הון לא יובילו בהכרח לצעדי אכיפה נגדו.

בד בבד, במסגרת פיתוח תכניות פיילוט להטמעת טכנולוגיות חדשניות, הבנקים נדרשים לוודא כי הם ממשיכים לציית לדרישות מניעת הלבנת הון, ולקחת בחשבון גם היבטים נוספים, לרבות סוגיות של אבטחת מידע, ניהול סיכונים של צדדים שלישיים, וכן ציות לחוקים ולתקנות בתחום הגנה על פרטיות נתוני הלקוחות. 

כמו כן, הרגולטורים הפיננסיים בארה"ב ישקלו להעניק הקלות פרטניות, בהתאם לבקשות מצד הבנקים, שיאפשרו את בחינת השימוש הפוטנציאלי בטכנולוגיות חדשניות, וזאת בתנאי שהבנקים ישמרו על האפקטיביות הכוללת של תכניות הציות שלהם למניעת הלבנת הון.

פורסם 10-12-2018