ב-20.11.18 פורסם ברשומות צו הכרזה זמנית של משרד הביטחון נגד ארגון טרור בשם "בית הסטודנט הפלסטיני" (בתעתיק מערבית: "בית אלטאלב אלפלסטיני"). 

עפ"י הצו, מדובר בארגון המאוגד בתורכיה, שכתובתו באיסטנבול. 

לעיון בנוסח ההכרזה לחץ כאן (למנויי אמנט). 

פורסם 22-11-2018