המשרד לפיקוח על נכסים זרים במשרד האוצר האמריקאי (OFAC) הודיע אתמול (191.11.18) כי חתם על הסדר עם הבנק הצרפתי Societe Generale SA, שבמסגרתו ישלם הבנק קנס בסך של כ-53.9 מיליון דולר, על מנת להסדיר אישומים בדבר הפרת הסנקציות של OFAC על איראן, קובה וסודן. 

בהודעת OFAC נמסר כי ההסדר נוגע ליותר מ-1,000 מקרים, בסך כולל של כ-5.5 מיליארד דולר, שבהם הבנק עיבד פעולות פיננסיות דרך שטחה של ארצות הברית או באמצעות מוסדות פיננסיים בארה"ב, באופן שהפר את תקנות הסנקציות. הפעולות האמורות התבצעו עד שנת 2012, שבה הבנק דיווח מיוזמתו ל-OFAC על ההפרות שהתגלו.   

מההסדר עולה כי למרות שבבנק פעלה פונקציית ציות קבוצתית שנועדה להבטיח עמידה כוללת ואחידה בתקנות הסנקציות, היא סבלה מהיעדר משאבים (אוישה בעובד אחד בלבד נכון לשנת 2009), דבר שלא אפשר לה לפקח בצורה נאותה ולהבטיח ציות אחיד לתקנות הסנקציות בקרב שלוחות הבנק במדינות שונות ובקווי העסקים השונים. 

נוסף על כך, התברר כי בבנק היו קיימים נהלים שהנחו את עובדי הבנק להשמיט מידע על גורמים מוכרזים מהוראות תשלום שעברו דרך מוסדות פיננסיים אמריקאים, על מנת לעקוף את מערכות הסינון וההתרעה של אותם בנקים. כך, למשל, במסגרת עיבוד הוראות תשלום עבור חברה סודנית שהייתה בבעלות ממשלת סודן, עובדי Societe Generale השתמשו בכתובת הדואר של אותה חברה בצרפת, ולא בכתובת האמיתית של החברה בסודן, על מנת למנוע התרעה הקשורה למדינה שנמצאת תחת סנקציות. 

במקרים אחרים, חל חוסר אחידות בטיפול בהעברות תשלום הקשורות לצדדים תחת סנקציות. למשל, בדצמבר 2008, שלוחת הבנק בניו-יורק (SGNY) דחתה הודעת תשלום ב- SWIFT בסך 1.4 מיליון דולר מבנק גרמני, שכללה התייחסות לישות איראנית, לאחר שהתייעצה עם OFAC בנוגע לתשלום, אך בהמשך אפשרה קבלת תשלום אחר בסכום זהה מאותו מהבנק.  

בהודעת OFAC צוין כי במסגרת ההחלטה על הגעה להסדר עם הבנק, נלקחה בחשבון העובדה שהבנק שיתף פעולה באופן מלא עם חקירת OFAC, ונקט מאמצים רבים לתיקון הליקויים. בין השאר, הבנק הרחיב משמעותית את משאבי וסמכויות פונקציית הציות הקבוצתית, הציב קציני ציות בתוך כל אחד מקווי העסקים, ומיסד הליך דיווח ישיר בין פונקציית הציות הקבוצתית להנהלה הבכירה של הבנק. בנוסף, הבנק העמיק נהלים בתחום "הכר את הלקוח" וחיזק בקרות לזיהוי לקוחות שנמצאים בחשיפה גבוהה לסיכוני ציות ישירים ובלתי ישירים. 

פורסם 20-11-2018