משרד האוצר האמריקאי פרסם לאחרונה (07.11.18) את הדו"ח השנתי בנושא הקפאת נכסי טרוריסטים (Terrorist Assets Report) לשנת 2017. הדו"ח נכתב כמדי שנה ע"י משרד OFAC ומספק נתונים ופירוט של שווי נכסים שנתפסו והוקפאו בארה"ב עקב סנקציות נגד גורמים מוכרזים וסנקציות נגד מדינות מממנות טרור.

בדו"ח מובאות טבלאות להשוואת נתונים אודות נכסים מוקפאים בארה"ב בהתפלגות לפי ארגוני טרור ומדינות מממנות טרור ובהשוואה לנתונים מהשנה הקודמת.

עפ"י נתוני הדו"ח, סך הנכסים המוקפאים בשטחי ארה"ב בשנת 2017 אשר שייכים לגורמים מוכרזים (ארגוני טרור ויחידים) ברשימות OFAC עומד על כ-43.6 מיליון דולר, עלייה של כ-9.5 מיליון דולר לעומת שנת 2016.  

מתוך סכום זה, הארגון שסך נכסיו המוקפאים הוא הגדול ביותר בשנת 2017 הינו כוח אל-קודס של משמרות המהפכה האיראניים, אשר סך נכסיו המוקפאים בארה"ב בשנה זו עומד על כ-14.49 מיליון דולר, לעומת 14.3 מיליון דולר בשנת 2016. 

היקף הנכסים המוקפאים השני בגודלו משויך לארגון חיזבאללה - כ-9.8 מיליון דולר בשנת 2017, לעומת כ-6.2 מיליון דולר בשנת 2016.  לארגון אל-קאעידה משויכים נכסים מוקפאים בשווי של כ-7.3 מיליון דולר, לעומת כ-5.8 מיליון דולר בשנת 2016. סך הנכסים המוקפאים המשויכים לארגון החמאס עומד על 1.1 מיליון דולר, בדומה לסכום הנכסים המוקפאים של הארגון בשנת 2016.  

עפ"י נתונים המתייחסים לנכסים מוקפאים השייכים למדינות מממנות טרור (איראן, סוריה וצפון קוריאה), סכום הנכסים המוקפאים בארה"ב המשויכים למדינות אלו עומד על סך של כ-201.5 מיליון דולר, וזאת לעומת כ-148.8 מיליון דולר בשנת 2016. מתוך סכום כולל זה, משויכים לאיראן נכסים מוקפאים בשווי של כ-104.5 מיליון דולר, ולסוריה כ-33.6 מיליון דולר. עם זאת, הנתונים הללו לא כוללים את שוויים של נכסי נדל"ן מוקפאים שנמצאים בבעלות מדינות אלה בתחומי ארה"ב. 

פורסם 14-11-2018