משרד המשפטים האמריקאי הודיע לאחרונה (08.11.18) כי חברת MoneyGram International Inc, המספקת שירותים בינלאומיים להעברות כספים, חתמה על הסכם עמו ועם נציבות הסחר הפדרלית בארה"ב (Federal Trade Commission), על מנת להסדיר אישומים בדבר הפרת חוקים וכללים למניעת הלבנת הון. 

הסדר זה מאריך את תוקפו של הסדר קודם משנת 2012 שעליו חתמה החברה עם משרד המשפטים האמריקאי, ובמסגרתו שילמה קנס של 100 מיליון דולר בגין הפרת חובות הציות שלה וסיוע לביצוע הונאה אלקטרונית. עפ"י המסמכים שהוגשו בשעתו לבית המשפט, החברה הייתה מעורבות בתרמיות של הונאת צרכנים שאותן רקמו סוכנים מושחתים שפעלו בשם החברה. במסגרת הונאות אלה, שהיו מכוונות בעיקר נגד קשישים ואוכלוסיות מוחלשות אחרות, אותם סוכנים יצרו קשר עם קורבנות תמימים בארה"ב והתחזו לקרובי משפחה שלהם שזקוקים בדחיפות לסיוע כספי. בתמורה, הם הבטיחו להם פרסים בשווי מזומנים גדול, או פריטים למכירה באינטרנט בהנחה משמעותית. בנוסף, הם דרשו מהקורבנות לשלוח את הכספים דרך מערכת העברות הכספים של MoneyGram.  

כעת נקבע כי למרות ההסכם שעליו חתמה בשנת 2012, החברה כשלה לתקן חולשות מהותיות בתוכניות ומערכות הבנק למניעת הונאות והלבנת הון, לא הכניסה תיקונים בתכנית הציות שלה ונמנעה מלדווח על החולשות הללו לרשויות כנדרש. כתוצאה מכך, החברה עיבדה לפחות 125 מיליון דולר שמקורם בהונאת צרכנים בין השנים 2015-2016.

במסגרת ההסדר המתוקן, החברה הסכימה למלא התחייבויות נוספות בתחום הציות ומניעת הלבנת הון. בין השאר, החברה התחייבה לצעדים הבאים: 

• לסיים התקשרות, או לנקוט צעדים משמעתיים נגד סוכנים שמבצעים נפח גדול של פעולות הקשורות למעבירי כספים או מוטבים שנמצא כי הם קשורים להונאות.

• לחסום מעבירי כספים ומוטבים מסוימים משימוש במערכת העברת הכספים של  MoneyGram, תוך יומיים ממועד קבלת תלונה המזהה את אותם יחידים כקשורים להונאות. 

• לדרוש מיחידים ברחבי העולם פרטי זיהוי שמקורם בתעודות זיהוי ממשלתיות, כתנאי למשלוח או לקבלת כספים. 

• לנטר את כל העברות הכספים שמקורן בארה"ב, במסגרת תכנית החברה למניעת הונאות. 

עוד נמסר, כי הקנס הכספי בגובה 125 מיליון דולר ישמש להחזרת כספים שנגנבו מקורבנות ההונאה. לאחר 30 חודשים ממועד חתימת ההסכם, משרד המשפטים האמריקאי יבחן אם ניתן לבטל את האישומים נגד החברה, אם יימצא שעמדה בתנאי ההסכם. 

פורסם 14-11-2018