הרשות לפיקוח על המגזר הפיננסי במלטה (ה-MFSA), המשמשת כרגולטור של הבנקים במדינה, הודיעה לאחרונה (20.10.18) על הקפאת פעילותו של הבנק המלטזי Satabank plc. 

הודעת הרשות מתפרסמת על רקע דיווחים בעיתונות המלטזית, שלפיהם ביקורת משותפת של ה-MFSA וה-FIAU (הרשות למניעת הלבנת הון במלטה) העלתה ליקויים במערכות ונהלי הבנק למניעת הלבנת הון. בחודש יולי האחרון, Satabank ספג קנס בסך 60,500 אירו, לאחר שהפר חוקים ותקנות בתחום ניהול הסיכונים. 

עפ"י הודעת ה-MFSA, על הבנק נאסר להפקיד כספים ופיקדונות חדשים בחשבונותיהם של לקוחות הבנק. בנוסף, הוא הצטווה לחדול מפתיחת חשבונות חדשים,ולהימנע מביצוע העברה כלשהי  מהחשבונות המוחזקים בבנק או אליהם. בהודעה נמסר כי צעדים אלה נועדו להבטיח את שלמותה ויציבותה של המערכת הפיננסית במלטה. בנוסף, ה- MFSA מינתה את פירמת רואי החשבון Ernst & Young בתור "Competent Person",  אשר אמון על ניהול נכסי ועסקי הבנק, למען הבטחת האינטרסים של לקוחותיו וציבור המשקיעים. 

ב-24.10.18, בעקבות התייעצויות עם הרשות למניעת הלבנת הון במלטה והבנק המרכזי של מלטה, ה- MFSA הורתה ל- Ernst & Young להתחיל בתהליך מבוקר והדרגתי של שחרור כספי הלקוחות, שבסופו ניתן יהיה להעביר את הכספים אל מחוץ לכותלי הבנק. במסגרת תהליך זה יידרשו לקוחות הבנק לאמת את זהותם, ולספק פרטי חשבון המנוהל על שמם במוסד פיננסי אחר בתחומי האיחוד האירופי או האזור הכלכלי האירופי, שאליו ניתן יהיה להעביר את הכספים המנוהלים בחשבונם ב-Satabank. במקביל, הבנק המרכזי של מלטה פרסם הודעה כי להקפאת הפעילות ב- Satabank לא צפויה להשפיע באופן משמעותי על כלכלת מלטה, לאור היותו של הבנק מוסד פיננסי בינלאומי קטן יחסית. 

פורסם 07-11-2018