בנק ישראל פרסם אתמול (06.11.18) את הדו"ח המסכם של הצוות שבחן בשנה האחרונה את נושא הנפקת מטבעות דיגיטליים על ידי בנקים מרכזיים (CBDC – Central Bank Digital Currency). 

מטבע דיגיטלי בהנפקת בנק מרכזי דומה למערכות לתשלום מיידי (immediate payment), אך להבדיל ממערכות אלה הוא נכס שמהווה התחייבות של הבנק המרכזי, בדומה למזומן. בנוסף, הוא מאפשר לבצע עסקאות offline, וניתן להגדיר מאפיינים של אנונימיות למשתמשים בו. 

המסמך מתאר את המטרות העיקריות שהנפקת מטבע מסוג זה עשויה לשרת, לרבות שימור הגישה של הציבור להתחייבות של הבנק המרכזי (במקרה שבו יחול צמצום משמעותי בשימוש במזומן), ייעול השימוש באמצעי התשלום, סיוע במאבק בכלכלה הבלתי מדווחת, ועוד. בנוסף, הדו"ח מתאר את מכלול המאפיינים האפשריים למטבע דיגיטלי בהנפקת בנק מרכזי, לרבות מידת נגישותו (לכלל הציבור או למוסדות פיננסיים בלבד), אופי ההנפקה, מידת האנונימיות המאפיינת את השימוש בו, והיותו מטבע נושא ריבית או לא.   

למרות שנושא הנפקת מטבע דיגיטלי נמצא בבחינה ע"י בנקים מרכזיים רבים בעולם, אף בנק מרכזי במדינה מפותחת לא הנפיק עד היום מטבע דיגיטלי לשימוש נרחב. גם הצוות שבחן את הנושא מטעם בנק ישראל אינו ממליץ על הנפקת שקל דיגיטלי (שק"ד) בעתיד הקרוב, בפרט לאור העובדה שלפי שעה לא ניכר צמצום של השימוש במזומן במשק הישראלי. עפ"י מסקנות הצוות, יש להמשיך ולעקוב אחר ההתפתחויות בעולם בתחום, לפני שניתן יהיה להצדיק החלטה על הנפקת מטבע דיגיטלי מסוג זה בישראל. 

לצפייה בדו"ח המסכם לחץ כאן

פורסם 07-11-2018