ארגון ה-FATF פרסם לאחרונה (19.10.18) דיווח העוסק בשיטות ובדרכי מימון הטרור של ארגון "המדינה האסלאמית" (דאע"ש) ואל-קאעידה. הדיווח נועד לעדכן דו"ח קודם של ה-FATF בנושא מימון טרור שפורסם בשנת 2015.

עפ"י הדיווח, מאז אותה עת דאע"ש איבד כמעט את כל השטחים שהיו בשליטתו. בהתאם לכך, זוהתה ירידה בהוצאות היומיומיות והשוטפות של הארגון, כך שקיים פוטנציאל להסטת הוצאות הארגון לפעולות גיוס פעילים, וכן לעידוד הקצנה והסתה ברחבי העולם. בנוסף, זוהתה ירידה משמעותית בהכנסותיו של דאע"ש מנפט ומוצריו, אם כי הברחה ומכירה של נפט ומוצריו עדיין מהווים מקור הכנסה לארגון, לצד סחיטה והטלת מיסים על האוכלוסייה האזרחית שנותרה תחת שלטונו. 

ערוצי רווח אחרים למטרות טרור נובעים הן ממקורות לגיטימיים (משכורות, חסכונות, תשלומי קצבת אבטלה והלוואות), והן פעילות עבריינית דוגמת חטיפה למטרות כופר, בזיזת כספים מסניפי בנק שנכבשו ע"י הארגון, ופעולות סחיטה נוספות, לרבות מחוץ לטריטוריה שבשליטת דאע"ש. עוד צוין, כי סביבת הסיכון המשתנה השפיעה גם על אופן גיוס הכספים: כך, הולך ורווח מימון טרור בקנה מידה קטן יחסית (דוגמת מימון עצמאי, גיוס המונים ותרומות של קרובי משפחה), במיוחד סביב פעילות של תאים קטנים ופעילי טרור בודדים. בנוסף, דאע"ש עשוי גם לסחוט לוחמי טרור שהצטרפו לשורותיו בשלבים מוקדמים יותר, וכעת מעוניינים לעזוב את הארגון ולשוב לארצות מוצאם. 

באשר לשיטות העברת כספי טרור, העברה פיזית של מזומנים ממקום למקום עדיין נחשבת לאחת השיטות הרווחות לצורך מימון טרור בקרב אל-קאעידה, דאע"ש ושלוחיהם. שיטה נוספת היא שימוש בשירותיהם של נותני שירותי העברות כספים וערך (MVTS), הן כאלה שמסייעים ביודעין לפעילותם של גורמי הטרור והן כאלה שמעבירים עבורם כספים ללא ידיעה על זהותם האמיתית. גם כרטיסי Pre-paid ממשיכים לשמש כשיטה נפוצה להעברת כספים באופן חוצה גבולות, בעיקר כרטיסים שאינם קשורים לחשבונות בנק. 

בדיווח נמסר כי המדינות והארגונים החברים ברשת הגלובלית של ה-FATF ממשיכים לנקוט פעולות נמרצות ומתואמות כדי לסכל מימון של ארגוני טרור אלה, לרבות מספר רב של מעצרים והעמדות לדין ברחבי העולם נגד לוחמי טרור זרים (foreign terrorist fighters), נותני שירותי העברות כספים המסייעים ביודעין לפעילותם, ונגד חברות פרונט המשמשות למימון טרור. במקביל, ה-FATF קרא לרשויות הלאומיות להמשיך ולנקוט צעדים לסיכול ניסיונותיהם של טרוריסטים להשיג מימון, ציוד ונשק, לרבות דרך יישום סנקציות כלכליות ממוקדות ברמה הלאומית ושיתוף פעולה ברמה הגלובלית.  

פורסם 04-11-2018