ארגון ה-FATF פרסם לאחרונה (19.10.18) את תוצאות הדיונים מאסיפת מליאת הארגון שהתכנסה בפריז בתאריכים 17-19.10.18. 

אחד הנושאים שעמדו במרכז דיוני המליאה היה דו"ח ההערכה ההדדי בעניינה של ישראל, אשר קובע את רמת האפקטיביות של משטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור במדינת ישראל, ואת רמת הציות הכוללת להמלצות ה-FATF, בהתאם למתודולוגיה של הארגון. 

כזכור, בשנה החולפת התקיימה בישראל ביקורת בינלאומית של ה-FATF, שנועדה לבחון את עמידת מדינת ישראל בסטנדרטים הבינלאומיים בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור. עמידה בהצלחה בתהליך הביקורת תוביל לצירופה של ישראל לארגון במעמד של חברה מלאה, דבר שיאפשר לה לקחת חלק בעיצוב הסטנדרטים הבינלאומיים בתחום זה.   

עפ"י הודעת הארגון, הדו"ח בנוגע לישראל צפוי להתפרסם בדצמבר 2018, לאחר הליך בחינה ושקילה בהתאם לנהלי הארגון. במידה שיימצא כי דו"ח ההערכה עולה בקנה אחד עם דרישות הארגון, ישראל תהפוך לחברה רשמית במועד פרסום הדו"ח. עוד נמסר, כי אם ההערכה לא תענה על הקריטריונים לחברות, מליאת הארגון תדון בצעדים הבאים בנוגע לתהליך החברות של ישראל בכינוס המליאה הבא שיתקיים בפברואר 2019. 

פורסם 29-10-2018