המשרד לפיקוח על נכסים זרים במשרד האוצר האמריקאי (OFAC) הודיע לאחרונה כי חתם על הסדר עם בנק JPMorgan Chase (JPMC ) שבמסגרתו ישלם הבנק כ-5.26 מיליון דולר על מנת להסדיר אישומים בדבר הפרת הסנקציות של OFAC על איראן וקובה. 

עפ"י הודעת OFAC, בין השנים 2008-2012 בנק JPMC הפעיל מנגנון להסדרת חיובים (net settlement mechanism) בין חברות תעופה שונות (למשל, חיובים עבור דמי מטען, הובלה וכו'). במסגרת מנגנון זה, הבנק הסדיר חיובים בין ישות אמריקאית שהייתה לקוחה של הבנק, לבין ישות לא אמריקאית שכללה כ-350 צדדים מתחום התעופה – אשר שמונה מתוכם היו חברות תעופה שהיו נתונות לסנקציות של OFAC. 

עפ"י ממצאי OFAC, הבנק לא בדק באופן פרטני את זהות הצדדים שהשתייכו לישות הלא אמריקאית, למרות שהייתה לו גישה למידע המזהה ולמרות "דגלים אדומים" שעלו לגבי הופעתם ברשימות OFAC, מה שאפשר את עיבוד התשלומים עבור אותן ישויות מוכרזות ב-87 מקרים. כתוצאה מכך, נקבע כי הבנק התרשל במילוי חובות הציות שלו כמוסד פיננסי גדול ומתוחכם. עם זאת, במסגרת קביעת גובה הקנס, OFAC התחשב בעובדה כי הבנק שיתף פעולה בצורה מלאה עם החקירה ונקט צעדים לתיקון הליקויים, לרבות יישום תכנית ציות מבוססת לסיכון למניעת הפרות דומות והטמעת תכנה חדשה לבדיקת התאמות אל מול רשימות סנקציות. 

במסגרת צעד אכיפה נוסף, שלא גרר קנס כספי לבנק, OFAC מצא כי JPMC הפר את תקנות הסנקציות על גורמים הקשורים לסחר בסמים ואת תקנות הסנקציות על סוריה. עפ"י הממצאים, בשנים 2014-2011 נוהלו בבנק שמונה חשבונות עבור שישה לקוחות שהיו נתונים לסנקציות של OFAC. המערכת שבה השתמש הבנק לזיהוי לקוחותיו אל מול רשימות גורמים מוכרזים כשלה לזהות שמות לקוחות שכללו מקפים, ראשי תיבות או שמות אמצעיים או שמות משפחה נוספים, כהתאמות פוטנציאליות לשמות דומים או זהים ברשימות OFAC. כתוצאה מכך, הבנק עיבד 85 פעולות פיננסיות עבור אותם גורמים מוכרזים, בסך כולל של 46 אלף דולר. בשנת 2013 הבנק הטמיע מערכת בדיקה חדשה, גילה את זהותם של אותם לקוחות כגורמים מוכרזים, ודיווח על ההפרות ל-OFAC. 

פורסם 07-10-2018