מועצת האיחוד האירופי אימצה לאחרונה (02.10.18) תקנות חדשות שנועדו להעמיק את הבקרות על כניסה או יציאה של מזומן דרך גבולות האיחוד האירופי, במסגרת המאבק הכולל בהלבנת הון, מימון טרור והעלמת מס. בנוסף, התקנות החדשות נועדו לשלב בחוק האירופי את הסטנדרטים הבינ"ל שאומצו לאחרונה ע"י ארגון ה-FATF בתחום זה. 

בין השאר, נקבעו בתקנות השינויים הבאים: 

• הרחבת הגדרת המונח "מזומן", כך שיכלול מעבר לשטרות ולמטבעות פיזיים גם מכשירים או סחורות בעלי נזילות גבוהה, דוגמת שיקים, המחאות נוסעים, כרטיסי pre-paid וזהב. ההגדרה תחול גם על מזומן שנשלח דרך הדואר או באמצעי שינוע אחרים. 

• הרחבת החובה של כל אזרח שנכנס או עוזב את האיחוד האירופי לדווח לשלטונות המכס על מזומן שברשותו בסך של 10,000 אירו ומעלה, בין אם הוא מחזיק את המזומן על גופו, בכליו או בכל אמצעי תחבורה אחר.

• אם המזומן נשלח ליעדו ללא נוכחות השולח ("unaccompanied cash"), הרשויות המוסמכות יוכלו לדרוש מהשולח או מהמוטב למלא הצהרה בנוגע למקור הכספים ומטרתם ("disclosure declaration"). בנוסף, הרשויות יוכלו לבצע בקרה על כל משלוח, חבילה או אמצעי תחבורה שעשוי להכיל מזומן. 

•המדינות החברות יחליפו ביניהם מידע, כאשר ישנן אינדיקציות לכך שהמזומן קשור לפעילות פלילית שעלולה להשפיע על האינטרסים הפיננסיים של האיחוד האירופי.

התקנות החדשות צפויות להיכנס לתוקף לאחר אימוצן ע"י הפרלמנט האירופי ופרסומן ברשומות האיחוד האירופי.

פורסם 03-10-2018