הרשות המפקחת על השווקים הפיננסיים בשוויץ (FINMA) פרסמה היום (17.09.18) את ממצאי פעולת האכיפה שנקטה נגד הבנק השוויצרי Credit Suisse AG, מהם עולה כי הבנק כשל לציית לחובות מניעת הלבנת הון במספר פרשות שחיתות שזכו לפרופיל ציבורי גבוה בשנים האחרונות – פרשיות השחיתות בארגון FIFA; בחברת הנפט הממשלתית של ברזיל Petrobras; ובחברת הנפט הממשלתית של ונצואלה PDVSA. 

ממצאי החקירה נגד Credit Suisse, שנוגעת לשנים 2016-2016, העלו כי בשלוש פרשיות שחיתות אלה, נפלו ליקויים במערכות ובתהליכי מניעת הלבנת ההון של הבנק בנוגע לזיהוי לקוחות, בירור וקביעת זהותם של נהנים סופיים, וכן סיווג פעילות עסקית של לקוחות כפעילות בסיכון גבוה. ליקויים רבים אותרו בפרט בחשבונות שנפתחו ע"י חברת הבת של הבנק, Clariden Leu AG.  

הליך אכיפה נוסף נגד הבנק נגע לפעילות עסקית של איש ציבור שפרטיו לא צוינו. במקרה זה נקבע כי הבנק התמהמה לזהות ולסווג את איש הציבור כלקוח בסיכון גבוה, וכי בדיקות הנאותות והתיעוד סביב פעילותו היו חלקיים בלבד. הקשר העסקי עם אותו איש ציבור נוהל ע"י מנהל קשרי לקוחות בבנק שהפר את תקנות הציות של הבנק באופן חוזר ונשנה לאורך מספר שנים (והורשע מאז בפלילים), אך במקום לנקוט נגדו צעדים משמעתיים בגין ההפרות, הבנק תגמל את אותו מנהל בתמריצים כספיים גבוהים ובהערכות עובד חיוביות.  

בנוסף, הרגולטור השוויצרי מתח ביקורת היעדר תהליך אוטומטי חוצה-ארגון המאפשר לכלל היחידות הרלבנטיות בבנק לקבל גישה מיידית למידע על פעילותם של לקוחות בבנק ("single client view"), דבר שבראיית  FINMA מהווה מרכיב אינהרנטי בתהליכים למניעת הלבנת הון. 

FINMA ציינה כי מאז סוף שנת 2015 הבנק נקט אמנם מספר צעדים לשיפור הציות שלו לחוקי וכללי מניעת הון, אך קבעה כי על הבנק לנקוט צעדים נוספים בתחום זה, לרבות: תיקון כל הליקויים שהתגלו במערכות ותהליכי הבקרה, כדי להבטיח שלקוחות ופעולות בסיכון גבוה מנוטרים, מסווגים ומתועדים בצורה נאותה. בנוסף, FINMA הורתה לבנק ליישם " single client view" בנוגע לכל הלקוחות בבנק ועבור כל היחידות הרלבנטיות עד סוף 2019. כמו כן, FINMA הורתה למנות מפקח בלתי תלוי שיעקוב אחר יישום צעדי התיקון בבנק.

פורסם 17-09-2018