הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה היום (03.09.18) את דוח הפעילות השנתי של הרשות לשנת 2017. הדוח כולל עדכונים בנושא משטר איסור הלבנת הון בארץ ובעולם, מידע בנוגע לפעילות הרשות בשנה החולפת, ופירוט לגבי אתגרי הרשות בשנים הקרובות. 

בשנה החולפת השלימה הרשות פרויקט ראשון מסוגו, של הערכת סיכונים לאומית בתחום הלבנת הון ומימון טרור, בשיתוף כלל גופי האכיפה, הביטחון, הרגולציה הפיננסית והסקטור הפרטי. לפי ממצאי ההערכה המופיעים בדו"ח, עבירות המקור הבולטות בסיכון גבוה להלבנת הון הן עבירות התחמקות ממס, ארגוני פשיעה, חשבוניות פיקטיביות והונאה. 

תהליך מרכזי נוסף שבו עסקה הרשות בשנה זו הייתה הובלת היערכותה של מדינת ישראל לביקורת של ארגון ה-FATF, שעמידה בה תאפשר את צירופה של ישראל כחברה מן המניין בארגון. הליך הביקורת, שנועד לבחון את אפקטיביות פעילות המדינה בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור, צפוי להסתיים באוקטובר 2018, עם אימוץ דו"ח הביקורת הסופי ע"י מליאת ה-FATF. 

עוד כולל הדו"ח תמונת מצב לגבי הפשיעה הכלכלית בישראל לשנת 2017, לרבות נתונים סטטיסטיים העולים מעבודת הרשות. בין השאר, מופיעים בדו"ח הנתונים הבאים: 

• תחום הפעילות העבריינית המוביל הנקשר לביצוע עבירות הלבנת הון ומימון טרור בשנת 2017 הוא הונאה, זיוף ומרמה (26%), ולאחריו תחום השוחד והשחיתות ציבורית (23.4%), ומימון הטרור (10.4%).

• דפוסי הפעולה הבולטים להלבנת הון בשנת 2017 היו העברות בינלאומיות (15.6%), שימוש במזומן (14%), פעילות באמצעות נותני שירותי מטבע (8%), הסתייעות במלביני הון מקצועיים (5%), חברות ואנשי קש (4.5%), פעילות במקלטי מס (7.5%) פעילות בנדל"ן (6%) ועוד.

• מספר הדיווחים הבלתי רגילים עמד בשנת 2017 על למעלה מ-88,000 דיווחים, נתון המשקף גידול של כ-13% לעומת שנת 2016, וגידול מצטבר של כ-78% בחמש השנים האחרונות. ניכרת מגמת עליה משמעותית בדיווחים הבלתי רגילים של מגזר נותני שירותי המטבע. בשנה החולפת היווה שיעור הדיווחים הבלתי רגילים מנש"מים כ-26% מכלל הדיווחים הבלתי רגילים, בעוד שמקורם של כ-60% הבלתי רגילים היה במערכת הבנקאית.  

בנספח לדו"ח (עמ' 82) ניתן למצוא את רשימת פרסומי הרשות בשנה החולפת, לרבות מסמכי "דגלים אדומים" בתחום הנדל"ן ולנותני שירות עסקי, מסמך בנושא מניעת הלבנת הון שמקורה בשחיתות ובשוחד אנשי ציבור זרים, הנחיות הרשות לעניין דרישות מניעת מימון טרור ומימון פרוליפרציה, ועוד. 

לקריאת המסמך המלא לחץ כאן