היחידה למודיעין פיננסי בשוויץ (FINMA) הודיעה אתמול (28.08.18) על הליך התייעצות שמטרתו הענקת הקלות ופטורים מחובות מסוימות לחברות FinTech, במסגרת התקנות והכללים הנהוגים בשוויץ למניעת הלבנת הון. 

הרקע למהלך הוא תיקון לחוק הבנקאות שאומץ ע"י הפרלמנט השוויצרי בחודש יוני האחרון, אשר הגדיר בחוק קטגוריה חדשה של רישיונות פעילות לחברות FinTech (FinTech licence), במטרה לעודד חדשנות פיננסית. הרישיון החדש מעניק הקלות מסוימות בכללים המוטלים על גופים אשר מקבלים פיקדונות ציבוריים בגובה של עד 100 מיליון פרנק שוויצרי, אך אינם משקיעים אותם או משלמים עליהם ריבית.  

בהודעה שפרסמה FINMA נכתב כי למרות שבאופן עקרוני כל המוסדות הפיננסיים נדרשים לציית לאותן בדיקות נאותות בתחום מניעת הלבנת הון, הרי שמרבית מגישי הבקשות לרישיונות ה- FinTech צפויים להיות מוסדות קטנים יחסית, ולפיכך מוצע להעניק להם הקלות ארגוניות מסוימות. כך למשל, בניגוד לבנקים מוסדות אלה לא יידרשו להקים יחידה עצמאית למניעת הלבנת הון הנדרשת לעמוד בחובות ניטור ומעקב. לעניין זה, מוסדות קטנים ייחשבו למוסדות עם הכנסות גולמיות של מתחת ל-1.5 מיליון פרנק שוויצרי. ההקלות צפויות להיכנס לתוקף ב-1 בינואר 2019, במקביל להשקתו של הרישיון החדש לחברות ה- FinTech. 

פורסם 29-08-2018