ארגון MONEYVAL, אשר פועל מטעם המועצה האירופית ועוסק בקביעת סטנדרטים וביצוע הערכות הדדיות בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור, פרסם דו"ח הערכה מיולי 2018 הסוקר את משטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור בלטביה, על בסיס המלצות ארגון ה-FATF. 

הדו"ח קובע כי האיום להלבנת הון בלטביה הינה משמעותי ( significant money laundering threat), עקב היותה של לטביה מרכז פיננסי אזורי שבו מבוצעות פעולות פיננסיות רחבות היקף. מרבית הבנקים המסחריים בלטביה מתמקדים במתן שירותים ללקוחות זרים, בעיקר ממדינות בריה"מ לשעבר, ולפיכך אחד מהסיכונים העיקריים להלבנת הון בלטביה הוא הפגיעות לפשיעה כלכלית ושחיתות שמקורן במדינות אלה. רמת השחיתות של לטביה עצמה, הפגיעות לפשע מאורגן בינ"ל ו"כלכלת צללים" משמעותית, משמשים גם הם גורמים התורמים לסיכון להלבנת הון שבפניו ניצבת לטביה. 

נוסף על כך, הדוח מציין כי ההערכה הכוללת של הרשויות בלטביה בנוגע לסיכוני הלבנת הון ומימון טרור בסקטור הפיננסי אינה תואמת לחשיפה בפועל של מוסדות פיננסיים, ובנקים בפרט, לסיכונים אלה. עוד צוין, כי היחידה למודיעין פיננסי והרשות לפיקוח על השווקים הפיננסיים בלטביה (FCMC) אינן מעריכות בצורה נאותה ומאוזנת הלבנת הון פוטנציאלית הקשורה לתנועות כספים חוצות גבולות העוברות דרך לטביה, וכי אין שינוי מספק בתיאבון לסיכון בסקטור הבנקאות ללקוחות זרים. 

ביקורת נוספת נמתחה בדו"ח על היעדרה של הערכת סיכון לאומית בנושא מימון טרור, ועל ליקויים בתשתית החוקית והמשפטית להטלת סנקציות פיננסיות ממוקדות בתחום מניעת מימון טרור ומניעת הפצה של נשק להשמדה המונית, דבר הפוגע באפקטיביות של משטר מניעת מימון טרור בלטביה. לטביה נדרשת לשוב ולדווח ל-MONEYVAL במהלך שנת 2019 על הצעדים שנקטה כדי לתקן את הליקויים שזוהו. 

בהקשר זה נזכיר, כי בפברואר 2018 הוכרז הבנק הלטבי ABLV Bank ע"י הרגולטורים בארה"ב כעל מוסד פיננסי בסיכון גבוה להלבנת הון, לאחר שנמצא כי הבנק היה מעורב ואף סייע באופן פעיל להלבנת הון של גורמי פשיעה, אנשי ציבור מושחתים וגורמים הנתונים תחת סנקציות, לרבות מערך הפרוליפרציה של צפון קוריאה.  Daniel Thelesklaf, נשיא ארגון MONEYVAL, ציין לאחרונה כי לאירוע זה יש השפעה מאסיבית על כלל המערכת הפיננסית בלטביה, והוא הצית דיון באירופה על הדרך שבה פיקוח בנקאי צריך להתנהל בעתיד.

פורסם 27-08-2018