הרשות המוניטרית של הונג קונג (HKMA) הודיעה לאחרונה ׁ(17.08.18) כי הטילה קנס בסך של כ-636 אלף דולר על Shanghai Commercial Bank Limited (SCOM) בגין כשלים והפרות של החוק למניעת להלבנת הון. 

בין השאר, נקבע כי הבנק כשל לעקוב בצורה נאותה אחר עסקאות של 33 לקוחות, אשר זוהו כמורכבות, גדולות וחריגות בהיקפן ובאופיין, מבלי ששירתו מטרה כלכלית או חוקית נראית לעין. בנוסף, הבנק כשל לבצע בדיקות נאותות (CDD) ללקוחות קיימים אלה או לברר את מקור הכספים, אף על פי שפעילותם לא תאמה את הידע של SCOM על הפרופיל העסקי או פרופיל הסיכון שלהם. בנוסף, צוין כי ל- SCOM לא היו מדיניות ונהלים אפקטיביים לטיפול בהתרעות להלבנת הון. כתוצאה מכך, פעולות פיננסיות שסומנו ע"י יחידת הציות של הבנק כפעולות המצריכות בחינה ומעקב לא נבחנו כנדרש. 

בהודעה מטעם HKMA נמסר כי למרות שאין זה ריאלי לצפות מבנקים ל"אפס כשלים" במסגרת מאמציהם למנוע הלבנת הון ומימון טרור, הרי שהערכות סיכון אינן דבר סטטי, ולפיכך ניטור רציף מתמשך של פעילות הלקוח מהווה נדבך מרכזי של גישה מבוססת סיכון (RBA). במסגרת גישה זו, כאשר מזוהה עלייה פוטנציאלית בסיכון, המוסד הפיננסי נדרש לבחון מחדש וללא דיחוי גם פעילות של לקוחות שזוהו קודם לכן כלקוחות בסיכון נמוך.  

במסגרת קביעת גובה הקנס התחשבה הרשות בעובדה שהבנק נקט צעדים משמעותיים לתיקון הליקויים ולחיזוק האפקטיביות של בקרות הבנק, שלא ננקטו נגדו בעבר צעדים משמעתיים וששיתף פעולה עם חקירת הרשויות. 

פורסם 19-08-2018