ארגון ה-FATF פרסם לאחרונה דו"ח טיפולוגיות, בשיתוף עם קבוצת EGMONT, אשר עוסק במקרים שבהם חברות, שותפויות ומכשירים תאגידיים נוספים מנוצלים למטרת הסתרת בעלות ושליטה בנכסים שהינם פרי עבירות שונות. 

עפ"י הדו"ח, הקלות היחסית שבה ניתן להקים ישויות משפטיות, ובראש ובראשונה חברות באחריות מוגבלת (limited liability companies), הופכת אותן לפגיעות במיוחד במסגרת יצירת מבנים מורכבים של בעלות משפטית שנועדו לסייע לאותם עבריינים להסתיר את בעלותם האמיתית בישויות המשפטיות. 

נותני שירותים מקצועיים להקמת נאמנויות וחברות (Trust and Company Service Providers ובקיצור TCSPs) ממלאים לעיתים קרובים תפקיד מרכזי בהפעלתם של מבנים אלה. השימוש בנאמנים כמנהלים וכבעלי מניות מוסיף שכבות נוספות החוצצות בין המבנה התאגידי לבין הנהנים הסופיים (Beneficial Owners), ובכך מגביר את הסיכונים להלבנת הון, בידיעתם או שלא בידיעתם של אותם נאמנים.   

במסגרת הדו"ח מוצגים יותר מ-100 מקרי מבחן ממדינות שונות, שנועדו להצביע על השיטות שמשמשות עבריינים כדי להסוות את זהותם כנהנים סופיים, תוך התמקדות במעורבות של נותני שירותים מקצועיים המשמשים כגורמים מתווכים. 

במקרה מבחן מס' 40 (עמ' 79) שסיפקה ישראל, מתואר כיצד מבצעי העבירה רקמו תרמית שנועדה להעלים מס שמקורו בפעילות סחר בינ"ל. בשלב הראשון, אותם עבריינים השתמשו בשירותים של TCSP, כדי לרשום ולהפעיל שתי חברות קש בינ"ל, כדי ליצור מצג שווא שלפיו הרווחים מהפעילות המסחרית אינם שייכות לחברה הישראלית שבה הם שלטו. שתי החברות הבינלאומיות סחרו האחת עם השנייה, מבלי שהיה להן כל מקור הכנסה אחר. בשלב הבא, אחת משתי החברות הבינ"ל העבירה כספים בהיקף משמעותי לחברה ישראלית שלישית, תוך שימוש במסווה של "דמי ייעוץ" או "עמלת שירות". העמלה הזו, שהייתה פחות ממחצית מההכנסה האמיתית, היא זו שדווחה לרשות המיסים בישראל.  

נספח E כולל רשימת אינדיקטורים לניסיונות הסתרת זהותם של נהנים סופיים, לפי חלוקה לקטגוריות של לקוח, חברות קש ופעולה עסקית/פיננסית. להלן מספר אינדיקטורים כאמור: 

• חברה שאופיינה בתקופה ארוכה של חוסר פעילות לאחר התאגדותה, ולאחר מכן חלה עלייה פתאומית ובלתי מוסברת בפעילותה הפיננסית. 

• חברות הרשומות בכתובת שידועה כמשמשת מספר רב של חברות אחרות, דבר המצביע על שימוש בשירות של תיבות דואר. 

• חברה שהפעילות הפיננסית בחשבונה מסתכמת בפעולות העוברות בחשבונה תוך פרק זמן קצר (transit transactions), מבלי שהחברה מייצרת הון או הכנסה נוספת. 

• פעולות מחזוריות דומות בהיקפן, אשר מתקבלות בחשבון החברה מחשבונות זהים ונשלחות לאותם חשבונות ( “round-robin” transactions). 

לקריאת הדו"ח המלא לחץ כאן (למנויים בלבד).