הרשות המפקחת על המגזר הפיננסי בשוויץ (FINMA) פרסמה לאחרונה (20.07.18) את תוצאות הליך האכיפה שקיימה בעניינו של הבנק השוויצרי Rothschild Bank AG, על רקע חקירת פרשיית השחיתות בקרן ההשקעות המלזית 1MDB. 

נזכיר, כי 1MDB הואשמה במעילת ענק בהיקף של מיליארדי דולרים שנועדו במקור לפרויקט פיתוח של הקרן. נגד 1MDB נפתחו חקירות במספר מדינות, ומשרד המשפטים האמריקאי אף פתח בהליכים לתפיסת נכסים בשווי של יותר מ-1 מיליארד דולרים הקשורים להלבנת ההון של הקרן.  

עפ"י ממצאי FINMA, בנק Rothschild וחברת הבת שלו Rothschild Trust (Schweiz) AG הפרו תקנות למניעת הלבנת הון בשוויץ, לאחר שהחליטו להיכנס לקשר עסקי משמעותי עם לקוח הקשור ל-1MDB, על אף "נורות אזהרה" שהצביעו על כך שלקוח זה עלול להיות מעורב בהלבנת הון. בנוסף, שני המוסדות כשלו להתחקות בצורה נאותה אחר מקור הנכסים של אותו לקוח. בסופו של דבר, בנק Rothschild דיווח לרשויות בשוויץ על חשדות להלבנת הון בפעילות הלקוח, אך עשה זאת באיחור ניכר. עוד נקבע, כי הבנק כשל לתעד בצורה נאותה עסקאות בסיכון גבוה.  

לאור זאת, FINMA החליטה למנות מפקח מטעמה שיבצע ביקורת על האפקטיביות והנאותות של הצעדים שנקטו Rothschild Bank  ו- Rothschild Trust לחיזוק מערכת הבקרה הפנימית שלהם למניעת הלבנת הון. 

מדובר בהליך האכיפה השביעי והאחרון ש- FINMA מקיימת סביבת פרשיית הלבנת ההון של 1MDB. בינואר 2018 החליטה FINMA למנות מפקח מיוחד לבנק JP Morgan (Switzerland) Ltd, לאחר שנמצא כי הבנק כשל ליישם בקרות נאותות על קשרים עסקיים ופעולות פיננסיות שהיו קשורות ל-1MDB ולשותפיה העסקיים. בין השאר, הבנק כשל לזהות סיכוני הלבנת הון הקשורים להעברות כספים שבוצעו בחשבונות עסקיים ופרטיים הקשורים לקרן, לרבות בחשבונות של אישים שזוהו כאנשי ציבור.

פורסם 02-082018