ארגון ה-FATF פרסם ב-24.07.18 דו"ח תקופתי שהגיש לפורום מדינות ה-G20, אשר סוקר את הפעולות העיקריות שנקט הארגון בעת האחרונה, ואת הנושאים שבהם הוא צפוי להתמקד בתקופה הקרובה. אחד הנושאים הבולטים בדו"ח הוא תהליך הבחינה שמבצע ה-FATF בכל הנוגע ליישום סטנדרטים למניעת הלבנת הון ומימון טרור בתחום המטבעות הווירטואליים והנכסים הקריפטוגרפיים. 

בדו"ח נכתב כי ה-FATF מכיר בכך שהסטנדרטים הנוכחיים שלו אינם מתייחסים מפורשות למטבעות וירטואליים, דבר היוצר אי-ודאות בנוגע להיקף החובות למניעת הלבנת הון ומימון טרור בתחומי פעילות אלה. עפ"י הדו"ח, האווירה הרגולטורית הגלובלית ביחס לפיקוח על מטבעות וירטואליים משתנה במהירות, וגורם זה – בצירוף היכולת הגבוהה לנייד מטבעות וירטואליים ונכסי קריפטו – יוצר סיכון להיווצרותו של "פער רגולטורי" בין מדינות שונות בכל הנוגע לפיקוח על התחום, ולהעברת  נכסים וירטואליים למדינות וטריטוריות שאין בהן אסדרה ופיקוח על מטבעות וירטואליים. 

לאור זאת, ה-FATF בוחן אם קיים צורך לעדכן את מסמך 40 המלצות של הארגון, באופן שיביא לידי ביטוי במסמך את ההיבטים הטכניים של מטבעות וירטואליים ונכסים קריפטוגרפיים, ויוביל להטמעת גישה אחידה לפיקוח על נותני שירותים במטבעות וירטואליים. על רקע זה, ה-FATF בוחן את הסיכונים הגלומים במוצרים ושירותים שונים בתחום זה, לרבות כרטיסי pre-paid הקשורים למטבעות וירטואליים, "כספומטים" המאפשרים קניית ביטקוין, וכן מסלולים המשמשים חברות לגיוס כספים כנגד הנפקת מטבעות וירטואליים (Initial Coin Offerings – ICOs). 

במקביל, ה-FATF מיפה את הגישות הרגולטוריות השונות לאסדרה של מטבעות וירטואליים ונכסים קריפטוגרפיים בקרב מדינות ה-G20 ומדינות נוספות (סעיף 10 לדו"ח). כך, לצד מדינות כמו סין והודו, שאסרו באופן גורף על הנפקה או סחר במטבעות וירטואליים, ישנן מדינות בעולם המערבי המחילות תקנות קיימות או חדשות למניעת הלבנת הון ומימון טרור על נותני שירותים במטבעות וירטואליים (דוגמת אוסטרליה, צרפת, גרמניה, ארה"ב, יפן ושוויץ). בנוסף, ישנן מדינות שאינן מקיימות אסדרה ספציפית של מטבעות וירטואליים, אך מקיימות משטר דיווח רחב על פעולות חשודות שכולל גם פעולות במטבעות וירטואליים ונכסים קריפטוגרפיים (דוגמת ארגנטינה ודרום אפריקה). 

בחודש אוקטובר הקרוב ימסור ה-FATF עדכון נוסף לפורום ה-G20, ובו הוא צפוי למסור הבהרה נוספת על יישום הסטנדרטים של הארגון על נותני שירותים במטבעות וירטואליים, לרבות בהיבטים של הליכי הכרת הלקוח, העברות כספים, פיקוח ואכיפה. 

פורסם 26-07-2018