בתאריך 19.07.18 פורסמו ברשומות הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, העוסקות באופני הדיווח לרשות של נותני שירותי מטבע ונותני שירותי אשראי. 

ההנחיות, שנכנסו לתוקף עם פרסומן, מתפרסמות בהתאם לצווי איסור הלבנת הון החלים על נותני שירותי מטבע ("צו הנש"מים") ונותני שירותי אשראי ("צו הנש"אים"), המטילים על נותני שירותים אלה חובות זיהוי, רישום, אימות והכרת הלקוח, כמו גם חובות בדיקה מול הרשימה, קביעת מדיניות, סיווג לקוחות עפ"י רמת סיכון, ודיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון.

בין השאר, כוללות ההנחיות תבנית לדיווח על פעולה בלתי רגילה, במסגרתה יצטרך נותן השירות למלא את פרטי הגורם נשוא הדיווח, לציין את התסמינים הרלבנטיים שבעטיים מועבר הדיווח לרשות ולפרט את סוגי המסמכים המצורפים על ידו לדיווח הבלתי רגיל.

פורסם 23-07-2018