הבנק המרכזי של ארה"ב (ה-FED), הודיע לאחרונה (12.07.18) כי חתם עם הסכם עם הבנק הפקיסטני United Bank Limited ועם סניף הבנק בניו-יורק, שבמסגרתו התחייב הבנק לפעול לתיקון חולשות וליקויים בתחום מניעת הלבנת הון

ההסכם נחתם בהמשך לביקורת שביצע לאחרונה ה-FED בשלוחת הבנק בניו-יורק, ובה זוהו ליקויים הקשורים לניהול הסיכונים של הבנק ולעמידתו בחוקים ותקנות למניעת הלבנת הון, לרבות כללים הנוגעים להגשת דיווחים על פעולות חשודות. 

עפ"י ההסכם, הבנק יגיש תוך 60 יום תכנית כתובה המפרטת את הצעדים שבכוונתו לנקוט לחיזוק עמידת הבנק בחוק ה-BSA ותקנות OFAC, לרבות הקצאת משאבים נאותים בתחום הציות. כמו כן, הבנק התחייב להעסיק צד שלישי עצמאי, אשר בכפוף לאישורו ע"י ה-FED יבצע ביקורת בלתי תלויה על פונקציית הציות של הבנק, לרבות בחינה מקיפה של נהלי ומדיניות הציות של הבנק לחוק ה-BSA.  

מדובר בפעולת אכיפה שנייה שה-FED נוקט כלפי הבנק. בשנת 2013 הורה ה-FED ל- United Bank Limited לחזק את הניטור והמעקב אחר העברות כספים מניו-יורק לקראצ'י (פקיסטן), לאחר שנמצאו בבנק ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון. 

פורסם 16-07-2018