הבנק המרכזי של ארה"ב (ה- FED) נקט לאחרונה פעולת אכיפה כנגד הבנק הסיני INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. (ICBC ) שבמסגרתה הורה לבנק לפעול לתיקון חולשות וליקויים שהתגלו בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור. 

במסמך שפרסם ה-FED נמסר כי ביקורת שהתקיימה לאחרונה בסניף הבנק בניו-יורק זיהתה חולשות משמעויות בניהול הסיכונים של הבנק ובציות לחוקים ותקנות מניעת הלבנת הון, לרבות חוק ה-BSA ותקנות OFAC. לפיכך, ה- FED הורה לבנק להגיש תוך 60 יום תכנית כתובה שתפרט צעדים לשיפור הציות של הבנק בתחום זה, לרבות חיזוק הפיקוח הניהולי על פונקציית הציות; עדכון המתודולוגיה לקביעת דירוגי סיכון ללקוחות הבנק; וקביעת מדיניות ונהלים שיבטיחו ביצוע בדיקות נאותות לחשבונות קורספונדנט זרים. בנוסף, ה-FED  הורה על ביצוע ביקורת חיצונית שתבחן את פעילות הסליקה בדולרים שהתבצעה במהלך 2016 בסניף הבנק בניו-יורק, על מנת לקבוע האם פעולות חשודות של לקוחות בסיכון גבוה זוהו ודווחו כנדרש.  

בהקשר זה נזכיר, כי בשנת 2016 עצרה המשטרה הספרדית חמישה ממנהלי סניף ICBC במדריד, בחשד למעורבות בהלבנת הון של ארגוני פשיעה סינים בסך של כ-40 מיליון אירו. זמן קצר לאחר מכן התקבלו דיווחים כי הרשויות בבריטניה מתכננות להגביר את פעולות הפיקוח על בקרות למניעת פשיעה כלכלית בסניף הלונדוני של ICBC, ולבצע ביקורת שתבחן את יעילות הבקרות למניעת שחיתות והלבנת הון. 

פורסם 20-03-2018