בתאריך 11.03.18 פורסם ברשומות החוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, התשע"ח-2018. 

מטרת החוק היא להגביר את יכולה של ישראל לקחת חלק במאבק הבינלאומי בהפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, בין השאר באמצעות יישום סנקציות כלכליות על גורמים שמפיצים וממנים נשק להשמדה המונית במדינות המנויות בתוספת לחוק. זאת, בהתאם להמלצה 7 של ארגון ה-FATF, אשר דורשת ממדינות ליישם סנקציות פיננסיות בהתאם להחלטות מועצת הביטחון בנוגע למאבק, הרתעה ומניעה של הפצת נשק להשמדה המונית ומימונו.  

בהתאם לכך, החוק קובע מנגנון לאימוץ הכרזות של מועצת הביטחון וגורמים מוסמכים זרים על גורמים המסייעים בהפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, כדלקמן: 

הכרזות מועצת הביטחון על גורמים אלה ייקלטו בישראל באופן אוטומטי לתקופה זמנית של ארבעה חודשים, ולאחר מכן יחליט שר האוצר האם לאמצן באופן קבוע.  האימוץ הזמני ייעשה ע"י פרסום ההכרזה באתר האינטרנט של מטה הסנקציות במשרד האוצר, יחד עם הודעה על אימוץ ההכרזה, בתוך 24 ממועד ההכרזה על ידי מועצת הביטחון. תוך 14 יום ממועד זה תפורסם ההכרזה ברשומות. בנוסף, שר האוצר הוסמך להכריז על גורמים נוספים המסייעים בהפצה ובמימון של נשק להשמדה המונית, מתוקף הכרזות של "גורם מוסמך זר" מחוץ לישראל. 

המדינות המנויות בתוספת לחוק הן איראן וצפון קוריאה, אשר עיקר המאבק הבינ"ל במאבק בפרוליפרציה מרוכז בגורמים המשתפים עמן פעולה. שר האוצר רשאי לשנות את התוספת ולכלול בה מדינות נוספות, בהסכמת שר החוץ ובאישור ועדת החוק והביטחון של הכנסת. 

עם פרסום החוק בוצעו תיקונים עקיפים בחוק איסור הלבנת הון ובחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן. בנוסף, באתר מטה הסנקציות של משרד האוצר פורסמה רשימת הגורמים המוכרזים בישראל מכוח החוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית.  

פורסם 14-03-2018