קבוצת וולפסברג, אשר עוסקת בקביעת סטנדרטים ועקרונות למניעת הלבנת הון ומורכבת מנציגי 13 בנקים גלובליים, פרסמה לאחרונה גרסה עדכנית של שאלון בדיקת נאותות עבור בנקים המבקשים לפתוח חשבון קורספונדנט (Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire ובקיצור CBDDQ). 

מטרת השאלון היא להביא לסטנדרטיזציה של המידע אשר בנקים קורספונדנטים מבקשים מבנקים אחרים בעת פתיחה של חשבון קורספונדנט, כמו למשל: הבעלות על הבנקים, המוצרים והשירותים שהם מציעים, מערכות ומדיניות למניעת הלבנת הון ומימון טרור, ותכנית ציות למשטרי סנקציות ומניעת שחיתות ושוחד. הציפייה היא שאימוץ נרחב של השאלון ע"י מוסדות פיננסיים יפשט את הליכי בדיקת הנאותות סביב פתיחה וניהול של חשבון קורספונדנט, ויוזיל את העלויות הכרוכות בהליכים אלה. 

בהודעה שפרסם ארגון ה-FATF, יחד עם גופי רגולציה בינ"ל נוספים, בירך הארגון על פרסום השאלון ומסר כי הוא צפוי לבלום את המגמה הגלובלית של צמצום הקשרים הקורספונדנטיים וההדרה הפיננסית (de-risking) של מגזרי לקוחות שלמים או סוגי פעולות פיננסיות מסוימות אל מחוץ למערכת הפיננסית המסורתית. עוד נמסר כי השאלון צפוי להוביל לשיתוף מידע מקיף ויעיל יותר בין מוסדות פיננסיים, ולניהול סיכונים אפקטיבי יותר בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור.

בהקשר זה נזכיר, כי באוקטובר 2016 פרסם ה-FATF הנחיה בנושא שירותי בנקאות קורספונדנטית, אשר מבהירה את האופן שבו מוסדות פיננסיים צריכים ליישם גישה מבוססת סיכון במסגרת ניהול קשרים קורספונדנטיים. בין השאר, מפרטת ההנחיה את האופן בו יש לבצע בדיקת נאותות בנוגע למוסד הרספונדנט, טרם הקמת החשבון הקורספונדנטי ובאופן רציף לאחר תחילת הפעילות העסקית בחשבון.

פורסם 13-03-18