רשות ני"ע האמריקאית (SEC) הודיעה לאחרונה (09.03.18) כי הגיעה להסדר עם חברת אלביט הדמיה ועם החברה הבת שלה פלאזה סנטרס  (Plaza Centers NV), אשר מסדיר אישומים בדבר הפרת חוק ה-FCPA, החוק האמריקאי למניעת שוחד של עובדי ציבור זרים. במסגרת ההסדר תשלם אלביט הדמיה קנס בסך 500,000 דולר. זאת, מבלי להודות או להכחיש את האישומים נגדה. 

נזכיר, כי אלביט הדמיה דיווחה על חששות להפרת חוק ה-FCPA עוד במהלך 2016, במסגרת גילוי שנכלל בדוח השנתי של החברה לשנת 2015.  עפ"י ממצאי ה-SEC, אלביט ו- Plaza שילמו מיליוני דולרים לצדדים שלישיים (יועצים וסוכני מכירות) עבור שירותים הקשורים לפרויקט פיתוח נדל"ן ברומניה בשם קאסה רדיו (Casa Radio Project), שכללו סיוע בהשגת אישורים ממשלתיים לעבודות הפיתוח בפרויקט, וכן עבור שירותים הקשורים למכירת נכסי נדל"ן בארה"ב. 

בהודעת ה-SEC נקבע כי הכספים הועברו לאותם צדדים שלישיים, אף על פי שברשות אלביט ופלאזה לא היה מידע שהעיד כי השירותים שלשמם בוצעה ההתקשרות אכן סופקו בפועל. בנוסף, נמצא כי שתי החברות כשלו לגבש וליישם בקרות פנימיות שיבטיחו כי כספי החברות אכן ישמשו למטרות שלשמן אושרו, תחת שישמשו למעילה או למטרות מושחתות אחרות. בנוסף, נמצא כי החברות כשלו לתעד את התשלומים הללו בספרי החברה בצורה נאותה ושקופה. 

לצד פירוט הממצאים, ציינה ה-SEC כי במסגרת מכלול השיקולים שהובילו להסדר היא התחשבה בעובדה שאלביט דיווחה בעצמה על החששות להפרה, שיתפה פעולה עם הרשויות ונקטה צעדים לתיקון הליקויים שהתגלו. 

פורסם 13-03-18