ארגון ה-FATF פרסם ביום שישי האחרון (23.0218) את תוצאות הדיונים מאסיפת מליאת הארגון שהתכנסה בפריז בשבוע שעבר.  

במסגרת האסיפה התקבלו, בין השאר, ההחלטות הבאות: 

• אומצה הנחיה מעודכנת בנושא מניעת מימון של פעולות פרוליפרציה. זאת, במטרה לסייע למדינות להבין וליישם את הסעיפים הרלבנטיים בהחלטות מועצת הביטחון של האו"ם בנוגע ליישום סנקציות פיננסיות על יחידים וישויות המסייעים להפצה של נשק להשמדה המונית, וכן להבטיח את קיומם של מנגנונים אפקטיביים למניעת הפרות בתחום זה. ההנחיה המעודכנת תפורסם בקרוב ע"י ה-FATF. 

• אומצו שינויים בהמלצה 2 של ה-FATF בנוגע לשת"פ ותיאום בין רשויות לאומיות. במסגרת זאת הורחבה ההמלצה, כך שתכלול אזכור לשיתוף במידע בין רשויות מוסמכות (competent authorities), תוך שימת דגש על שת"פ עם רשויות אלה כדי להבטיח הלימה בין הדרישות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור לבין דרישות וחוקים בנושא הגנת נתונים ופרטיות מידע.  

• אומצה תכנית פעולה חדשה למאבק במימון טרור, אשר לוקחת בחשבון סדרי עדיפות מעודכנים, ובכלל זה: להעמיק את זיהוי והבנה של איומי מימון טרור; להגביר המאמצים להגברת שיתוף במידע, הן ברמת הסוכנויות והן בתוך הסקטור הפרטי; ולהבטיח כי המאמצים לזיהוי מקורות ופעולות למימון טרור מובילים להליכי חקירה, העמדה לדין והרשעה של גורמי טרור וסייענים לטרור.   

• מליאת הארגון דנה בנושא ההדרה הפיננסית (De-risking) שנמצא על סדר היום של הארגון מאז אוקטובר 2014. במסגרת זו, המליאה בחנה צעדים שנועדו להעמיק את יישומן של הנחיות הארגון הרלבנטיות – בנושא בנקאות קורספונדנטית ובנושא יישום גישה מבוססת סיכון ע"י נותני שירותי העברות כספים - אשר מבהירות את הציפיות הרגולטוריות בכל הנוגע לגישה מבוססת סיכון. 

פורסם 26-02-2018