רשויות הפיקוח הפדרליות בארה"ב הודיעו ביום חמישי האחרון  (15.02.18) על הטלת קנסות בסך כולל של 613 מיליון דולר על U.S. Bancorp (USB) ועל החברה הבת שלו, U.S. Bank National Association, בגין הפרת חוק ה-BSA ותקנות נוספות למניעת הלבנת הון בארה"ב. זאת, במסגרת הסכם אי-תביעה על תנאי (Deferred Prosecution Agreement) שנחתם בין הבנק למשרד המשפטים האמריקאי, ובמסגרת הסדרים נוספים שנחתמו מול שאר הרגולטורים. מתוך סכום זה, 453 מיליון דולר ישולמו למשרד המשפטים האמריקאי, 70 מיליון דולר ישולמו ליחידה למודיעין פיננסי במשרד האוצר האמריקאי (FINCEN), 15 מיליון דולר לבנק המרכזי של ארה"ב, ו-75 מיליון דולר נוספים למשרד המפקח על המטבע (OCC). במסגרת ההסכם, USB הודה בעובדות המתוארות באישומים נגדו, והתחייב לבצע רפורמות בתוכניות הציות שלו להוראות חוק ה-BSA. 

עפ"י הודעת משרד המשפטים, בין השנים 2014-2009 הבנק כשל לגבש וליישם תכנית ציות נאותה בתחום מניעת הלבנת הון. בין השאר, מתואר כיצד הבנק צמצם את משאבי הציות שלו, ואז הטיל מגבלות כמותיות על מספר ההתרעות שהפיקו מערכות הבנק, בהתאם למצבת כוח האדם והמשאבים שהיו זמינים לבדיקת היקף ההתרעות, וזאת במקום שיגדיר ספים להתרעה בהתאם לרמות סיכון. כתוצאה מכך, הבנק כשל לאתר ולבדוק מספר משמעותי של פעולות חשודות, למרות שידע שמדובר במדיניות שמעמידה את הבנק בסיכון. יתרה מכך, הבנק נקט צעדים כדי להסתיר התנהלות זו מה-OCC, הרגולטור העיקרי של הבנק.  

נוסף על כך, USB כשל לנטר עסקאות שבוצעו בסניפיו דרך Western Union, עבור צדדים שלא היו לקוחות הבנק, גם במקרים בהם עובדי הבנק התריעו על עסקאות שבהן יש חשש להלבנת הון. כמו כן, הבנק הגיש יותר מ-5,000 דיווחים על עסקאות מטבע שכללו מידע חסר או בלתי מדויק, דבר שמנע מרשויות אכיפת החוק לזהות ולאתר פעילות בלתי חוקית.  

הבנק גם כשל ליישם בקרות נאותות בנוגע ללקוחות בסיכון גבוה, וכתוצאה מכך לקוחות שזוהו ע"י הבנק בסיכון גבוה או שהיו אמורים להיות מזוהים ככאלה ביצעו עסקאות באמצעות הבנק כמעט ללא הפרעה או פיקוח מצדו. . בין השאר, הבנק כשל לדווח על פעולות בנקאיות חשודות של לקוח בשם Scott Tucker, תוך התעלמות מאינספור דגלים אדומים שהצביעו על כך ש-Tucker משתמש בשירותי הבנק כדי להלבין מאות מיליוני דולרים שמקורם בהונאות של אזרחים תמימים. הונאות אלה בוצעו ע"י מתן הלוואות קצרות מועד לאזרחים אמריקאים, ומיד לאחר מכן ניפוח מאסיבי של שיעורי הריבית בהלוואות שנטלו (Payday Lending Schemes). Tucker, שביצע את ההונאה תוך שימוש בחשבונות בנק פיקטיביים שנפתחו על שם חברות שהיו בבעלות שבטי ילידים אמריקאיים (“Tribal Companies”), הורשע בחודש אוקטובר האחרון בעבירות הקשורות למעשים אלה, ובכוונת משרד המשפטים להשתמש בחלק הקנס שהושת על הבנק כדי לפצות את קורבנותיו. 

פורסם 20-02-2018