סיגל מנדלקר (Sigal Mandelker), סגנית שר האוצר האמריקאי לענייני טרור ומודיעין פיננסי, סקרה לאחרונה (17.01.18) את האיומים הנשקפים למערכת הפיננסית האמריקאית בהיבטי הלבנת הון ומימון טרור, במהלך דיון שהתקיים בוועדת הבנקאות של הסנאט האמריקאי.  

במסגרת הסקירה, התייחסה מנדלקר לאיומים מתפתחים ("Evolving Threats") הנובעים מכניסתן של טכנולוגיות חדשות, לרבות שימוש במטבעות וירטואליים. בהקשר זה, ציינה מנדלקר כי ארה"ב נמצאת בחוד החנית של המדינות אשר פועלות למזעור סיכונים הנובעים ממטבעות וירטואליים, וכי היא אחת המדינות הבודדות – לצד מדינות נוספות דוגמת יפן ואוסטרליה – שהסדירו עד כה את פעילותם של נותני שירותים במטבעות וירטואליים, בהיבטי מניעת הלבנת הון ומימון טרור. 

היא הוסיפה כי עד כה נרשמו כ-100 נותני שירותים מסוג זה כנותני שירותי העברות כספים (money transmitters), וכי מערך הציות שלהם נתון לבחינה ופיקוח של היחידה למודיעין פיננסי בארה"ב (FINCEN) ושל רשויות המס בארה"ב. בד בבד, מנדלקר הדגישה כי ארה"ב פועלת למצות את הדין עם גורמים שמתעלמים ומפרים את המסגרת הרגולטורית בתחום המטבעות הווירטואליים, והביאה כדוגמה את הקנס בסך 110 מיליון דולר שהוטל בחודש יולי האחרון על BTC-e, אחת מנותני שירותי ההמרה הגדולים ביותר בעולם במטבעות וירטואליים, בגין הפרה ביודעין של חוקי מניעת הלבנת הון בארה"ב.

בהיבט הגלובלי, מנדלקר בירכה על כוונת האיחוד האירופי להכניס תיקונים בדירקטיבה הרביעית למניעת הלבנת הון ומימון טרור, אשר יכללו דרישה ממדינות האיחוד להחיל את משטר הפיקוח גם על נותני שירותים במטבעות וירטואליים. עם זאת, היא הדגישה כי עדיין קיים "פער משמעותי" (major gap) בכל הנוגע להסדרת נותני שירותים אלה ברחבי העולם, ואמרה כי ארה"ב פועלת עם מדינות אחרות כדי לעודד אותן ליישם את הסטנדרטים הבינ"ל בתחום זה. 

מנדלקר ציינה כי נושא נוסף שעומד בראש סדר העדיפויות של הממשל האמריקאי הוא הגברת השקיפות של חברות קש במערכת הפיננסית האמריקאית. היא הזכירה בהקשר זה את הכללים החדשים שפרסם משרד האוצר האמריקאי בנושא הליכי זיהוי לקוח (customer due diligence rule), ואשר ייכנסו לתוקף בחודש מאי הקרוב. לפי כללים אלה, מוסדות פיננסיים יידרשו לזהות ולאמת את זהותם של נהנים סופיים בחברות במועד פתיחת החשבון. היא הוסיפה כי הממשל ימשיך ויפעל בשיתוף עם הקונגרס האמריקאי כדי להעמיק עוד יותר את כללי השקיפות ביחס לנהנים סופיים.  

פורסם 23-01-2018