ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת אישרה אתמול (22.01.18) את הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון מס' 2) (הכרזה על ארגון טרור או פעיל טרור בשל הכרזה מחוץ לישראל), התשע"ח-2017, המשנה את סדרי ההכרזות שהיו נהוגים עד כה על ארגוני ופעילי טרור זרים. 

נזכיר, כי מטרת התיקון המוצע בחוק המאבק בטרור הינה להעביר את הסמכות להכריז על ארגוני ופעילי טרור מוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי אל שר הביטחון, ובכך לייעל את הליך ההכרזות בישראל על ארגוני טרור זרים ופעילי טרור זרים אשר הוכרזו על ידי מועצת הביטחון של האו"ם, בהתאם לדרישות הבינ"ל בתחום המאבק בטרור ומימון טרור.

עוד מוצע לקבוע, כי הכרזה על ארגון טרור או על פעיל טרור שנעשתה בידי האו"ם תאומץ אוטומטית בישראל, ללא כל הליך אישור אקטיבי, למשך תקופה מוגבלת (קרי, "אימוץ זמני של הכרזה"). זאת, על מנת לאפשר עמידה בהמלצה 6 של ארגון ה-FATF, שלפיה נדרשות מדינות לאמץ את הכרזות מועצת הביטחון של האו"ם בנושא טרור ומימון טרור "באופן מיידי" ("without delay"). פרק הזמן להכרזה זמנית על ארגון טרור יעמוד על שלושה חודשים או לכל היותר שישה חודשים ממועד פרסום ההכרזה ע"י מועצת הביטחון של האו"ם, ושלושים ימים במקרה בו מדובר בפעיל טרור. אימוץ מסוג זה יאפשר לגופים הפיננסיים לפעול באופן מיידי להקפאת רכוש ולהקפאת פעולות פיננסיות בחשבונותיהם של הארגונים והפעילים המוכרזים, כנדרש בסטנדרטים הבינ"ל. 

במהלך הדיון הביעו חברי הוועדה את החשש כי אימוץ אוטומטי של הכרזות מועצת הביטחון עלול לפעול כחרב פיפיות, היה ותחליט המועצה להכריז על גורמים בהם תומכת ישראל, דוגמת הכורדים, או אפילו להכריז על צה"ל כעל ארגון טרור זר. על רקע חששות אלה, הודיעה הוועדה תתווסף דרישה לפיה שר הביטחון יחויב להיוועץ עם שר החוץ בנוגע לאימוץ הכרזות האו"ם.     

פורסם 23-01-2018